Izdanja AGM Knjige

Primena invertora za zavarivanje REL i TIG postupcima

primena-invertora-za-zavarivanje-rel-i-tig-postupcima

  Autor:               Branko Lukić

  Izdavač:            AGM knjiga
  Godina:             2020.
  Br.strana:          148
  Povez:               broš / ćirilica
  Fotografije:        crno bele
  ISBN:                 978-86-6048-017-2  /  sifra 1117

  Cena :               1100,00 rsd / 9,5 e


PDF Sadržaj i odeljak

Autor nas ovom knjigom upoznaje sa mogućnostima primene najnovije generacije uređaja za zavarivanje REL i TIG postupcima. U zasebnim poglavljima dao je osnovne pojmove definicije i principe rada invertorskih izvora struje, njihovim osnovnim karakteristikama, prednostima i nedostacima, da bi se potom fokusirao na invertorske uređaje za zavarivanje, pre svega REL/E/MMA i TIG/WIG postupkom.

Posebna poglavlja posvećena su REL i TIG postupcima zavarivanja dajući osnovne definicije, principe, specifičnosti i karaktersitike svih postupaka spajanja materijala, mogućnosti i oblasti primene, dajući osnovne parametre zavarivanja i uputstva za njihovo izvođenje, uključujući preporuke za izbor dodatnih materijala, njihovo označavanje i pravilno korišćenje. Takođe, dat je pregled izvora opasnosti pri zavarivanju, mera i sredstava zaštite koji omgućavaju bezbedan rad zavarivača.

Posebna pažnja je posvećena greškama koje se javljaju pri zavarivanju, uzrocima i merama za eleminisanje grešaka u zavarivanju.

Kao poseban zahtev za kvalitetno izvođenje zavarenih spojeva postavlja se postojanje propisane i proverene tehničko tehnološke dokumentacije pa su u priručniku date preporuke za definisanje i kvalifikaciju, proveru tehnologije izvođenja zavarivanja, proveru stručne osposobljenosti zavarivača i definisanje tehničke dokumentacije i zahteva na crtežima i u tehnologiji.

Autor u zaključnim razmatranjima nagoveštava novu eru u zavarivanju, uvođenjem u primenu: novih materijala, tehnologija i sofisticirane opreme i uređaja u koje spadaju i invertori koji omogućavaju, zahvaljujući svojim karakteristikima, kvalitetnije, produktivnije i konfornije izvođenje zavarenih spojeva i izradu zavarenih konstrukcija, normalno uz neophodnu edukaciju kadrova i strogu tehnološku disciplinu i striktno poštovanje propisane tehnologije i pridržavanje preporuka proizvođača opreme.

U prilozima knjige su date korisne informacije koje sadrže uputstva, u skladu sa propisanim standardima, za označavanje zavarenih spojeva u tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, zahteve različitih nivoa kvaliteta zavarenih spojeva i uslove za njihovo postizanje, preglede kvaliteta osnovnih materijala, čelika i njihove karaktersitike u skladu sa zahtevima pojedinih standarda, itd.

Pred čitaocima je priručnik koji će koristiti i početnicima i doajenima koji se bave zavarivanjem, kao strukom u obrazovanju, projektovanju, izvođenju ili kontroli, da steknu nova saznanja i prošire stara.

Mala privreda i preduzetništvo El. pošta

Mali biznis i preduzetništvoAutori: Prof. dr Vladimir Novaković,  Mr  Maja Stošković, Mr Miroljub Nikolić
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2011
Br.strana: 255
Povez: mek
Format: 17x24 cm
Fotografije: crno bele
Cena : 990,00//8,5 EUR na popsutu 770,00

Osnovna svrha ove knjige da svim potencijalnim, sadašnjim i budućim, preduzetnicima pomogne i ukaže na osnovna pitanja i dâ odgovor kako bi mogli da uspešno prevaziđu najvažnije probleme i iskušenja koja ih na putu do uspeha očekuju.

Knjiga MALA PRIVREDA I PREDUZETNIŠTVO namenjena je onima koji su prepoznali šansu za poslovanje, imaju zdravu poslovnu ideju i žele da je realizuju, kao i svima koji su već pokrenuli svoje poslovanje i žele da ga unaprede. Cilj knjige je da u sažetom obliku, na jednostavan i lako razumljiv način predstavi domaća i strana iskustva o poslovanju male privrede, mogućnostima za otpočinjanje poslovanja i da pruži korisne savete kako ostvariti uspeh u dinamičnom tržišnom okruženju. Dobar stil, jednostavnost u prikazivanju i potpuno pokriven spisak znanja i veština kojima preduzetnici moraju da ovladaju, koncizno predočavaju budućim i sadašnjim preduzetnicima put do poslovnog uspeha. Potvrđena strana i domaća rešenja i iskustva u domenu male privrede mogu biti od velikog značaja ne samo za postojeće, nove i potencijalne preduzetnike, već i za sve institucije i ogranizacije koje u svom poslovanju imaju dodirnih tačaka sa malom privredom.

Knjiga je strukturirana tako da predstavlja spoj teorijsko-analitičke analize razvoja male privrede u svetu i Srbiji, i praktičnih saveta koji na nedvosmislen način osvetljavaju pitanja i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju preduzetnici (vlasnici i menadžeri) preduzeća male privrede. Knjiga predstavlja oplemenjeno praktično uputstvo koje pokriva sve faze, probleme i dileme koje je potrebno preći prilikom započinjanja i razvijanja sopstvenog biznisa. Ona sadrži neophodne i veoma korisne informacije, procedure, tehnike i alate potrebne za pokretanje i uspešno vođenje biznisa i kao takva predstavlja podstrek za ambiciozne i ohrabrenje za neodlučne. Poslovni uspeh po pravilu nikada ne dolazi ni brzo ni lako, a znanja, saveti i upustva data u knjizi pokazuju da je uspeh moguć, i kako da se na najlakši i najbrži način uspeh ostvari.

U želji da se na celovit i pažljivo razrađen način predstavi problematika poslovanja male privrede, knjiga je podeljena na dva dela, sa dodatkom i adresarom kao korisnim prilozima.

Prvi deo knjige koji nosi naziv RAZVOJ I ULOGA MALE PRIVREDE analizira osnovna pitanja vezana za poslovanje male privrede. U ovom delu knjige akcenat je na dostignutom nivou razvoja male privrede u zemljama Evropske unije i Srbiji, na ulozi male privrede u ukupnoj privredi neke zemlje, povezivanju male privrede i velikih firmi, upravljaju u maloj privredi, transferu tehnologije, politikama podrške maloj privredi i drugim sličnim pitanjima.

Drugi deo knjige UPUTSTVA I PREPORUKE ZA USPEH MALOG PREDUZETNIKA predstavlja pažljivo sistematizovan skup uputstava i preporuka namenjenih potencijalnim i sadašnjim preduzetnicima i vlasnicima (menadžerima) malih preduzeća. Osnovni cilj ovog dela knjige je da na jasan i konzistentan način uvede čitaoca u praktične probleme sa kojima se svakodnevno susreću preduzetnici (menadžeri) malih preduzeća i da ponudi praktične savete koji će im pomoći da savladaju sve izazove i uspeju u poslovanju.

U nastojanju da se problematika male privrede što više približi potencijalnim preduzetnicima, na kraju knjige dati su prilozi sa korisnim savetima, kao i adresar sa korisnim adresama institucija koje na direktan ili indirektan način prate poslovanja male privrede, obezbeđujući nefinansijsku ili finansijsku pomoć po povlašćenim ili tržišnim uslovima.

Iz sadržaja:

PRVI DEO: RAZVOJ I ULOGA MALE PRIVREDE - STRANA I DOMAĆA ISKUSTVA

1. POJAM I GLAVNE KARAKTERISTIKE MALE PRIVREDE

1.1. Evropska unija i Srbija

1.2. SAD, Kanada i Japan

1.3. Glavne karakteristike male privrede

2. RAZVOJ MALE PRIVREDE

2.1. Neka inostrana iskustva

2.2. Razvoj male privrede u Srbiji

3. NOVA ULOGA MALE PROIZVODNJE

4. POVEZIVANJE MALIH I VELIKIH FIRMI

5. UGOVORNI SISTEM REALIZACIJE PROIZVODA I USLUGA

5.1. Karakteristike ugovornog sistema

5.2. Razvoj ugovornih odnosa u sferi usluga

5.3. Dilerstvo i drugi oblici ugovornih odnosa

5.4. Ugovorni odnosi i strana tržišta

5.5. Perspektive razvoja ugovornih odnosa

6. UPRAVLJANJE U MALOJ PRIVREDI

6.1. Malo preduzetništvo i upravljanje

6.2. Interno preduzetništvo i upravljanje

6.3. Organizacija upravljanja u maloj firmi

7. TRANSFER TEHNOLOGIJE I MALA PRIVREDA

7.1. Opšti pojmovi

7.2. Proces tehnološkog transfera

7.3. Unapređenje tehnološkog transfera

7.4. Zaključak

8. MALA PRIVREDA, PROBLEM NEZAPOSLENOSTI I KOOPERACIJA IZMEĐU VELIKIH I MALIH FIRMI - NEKA EVROPSKA ISKUSTVA

8.1. Kooperacija između velikih i malih firmi

8.2. Kako poslovne veze utiču na stvaranje poslova

8.3. Klasteri

8.4. Preporuke i zaključi

9. POLITIKA EVROPSKE UNIJE I SRBIJE PO PITANJU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

9.1. Politika Evropske Unije

9.2. Akto o malim preduzećima (Small Business Act)

9.3. Evropska konfederacija mladih preduzetnika

9.4. Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

10. PODRŠKA MALOJ PRIVREDI - STRANA I DOMAĆA ISKUSTVA

10.1. Neka inostrana iskustva

10.2. Srbija


DRUGI DEO:

UPUTSTVA I PREPORUKE ZA USPEH MALOG PREDUZETNIKA

1. PREDUZETNIK I PREDUZETNIČKI SISTEM

2. PREDUZETNIČKE SPOSOBNOSTI I IZBOR POSLA

2.1. Ocena preduzetničkih sposobnosti

2.2. Izbor posla – biznisa

2.3. Analiza i upoređenje alternativa

2.4. Faktori uspešnosti u poslu

2.5. Usmerenje kako ući u posao kroz pitanja i odgovore

2.6. Preporuke za preduzetnike

2.7. Kontrolna pitanja

3. OBLICI ORGANIZOVANJA POSLA

3.1. Solo vlasništvo

3.2. Partnerstvo

3.3. Korporacija

3.4. Zadruga

3.5. Džoint venčer i MLM kompanije

3.6. Prednosti i slabe strane pojednih oblika vlasništva

3.7. Kontrolna pitanja

4. VRSTE I OSNIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SRBIJI

4.1. Registracija osnivanja privrednih subjekata

4.2. Osnovni oblici privrednih subjekata i potrebni uslovi za njihovu registraciju

4.3. Interna organizacija firme

5. FRANŠIZA

5.1. Objašnjenje franšize

5.2. Dobre i slabe strane franšize

5.3. Tipovi franšiznih aranžmana

5.4. Kontrolna pitanja

6. RAD KOD KUĆE, KONSULTANTSKE USLUGE I "BUVLJA PIJACA"

6.1. Rad u sopstvenom stanu

6.2. Konsultantske usluge

6.3. Rad na "buvljoj pijaci"

7. CILJEVI FIRME

8. MENADŽMENT

8.1. Osnovni prinicpi uspešnog menadžmenta

8.2. Radno vreme i organizacija rada menadžera (vlasnika)

8.3. Personalna funkcija menadžera (preduzetnika)

8.4. Motivacione teorije i plaćanje rada

8.5. Neke preporuke menadžerima (preduzetnicima)

8.6. Stilovi rukovođenja

8.7. Kontrolna pitanja

9. MARKETING

9.1. Opšti principi marketinga

9.2. Marketing plan

9.3. Neki elementi marketing mix-a

9.4. Reklama

9.5. Publicitet

9.6. Prodaja

9.7. Cene kao faktor marketinga

9.8. Prava potrošača

9.9. Kontrolna pitanja

10. PRODAJNE CENE I PRELOMNA TAČKA

10.1. Osnove prodajne cene

10.2. Faktori od uticaja na cene

10.3. Metodi određivanja cena

10.4. Cenovna strategija i elastičnost tražnje

10.5. Prelomna tačka

10.6. Kontrolna pitanja

11. ZALIHE I EVIDENCIJA

11.1. Kontrola zaliha

11.2. Optimalni nivo zaliha

11.3. Evidencija

11.4. Kontrolna pitanja

12. KAPITAL I FINANSIJSKI IZVORI

12.1. Obezbeđenje-pribavljanje kapitala

12.2. Inicijalne investicije na primeru trgovine na malo

12.3. Inicijalne investicije za netroovski biznis

12.4. Izvori kapitala

12.5. Kontrola pitanja

13. FINANSIJSKI OBRAČUNI I ANALIZE

13.1. Bilans stanja

13.2. Bilans uspeha

13.3. Interpretacija finansijskih podataka

13.4. Novčani tok

13.5. Kontrolna pitanja

14. BIZNIS (POSLOVNI) PLAN

14.1. Značaj biznis plana

14.2. Elementi biznis plana

14.3. Pripreme za pisanje biznis plana

14.4. Pisanje biznis plana

14.5. Pomoćni deo biznis plana

14.6. Uputstvo za uspešno poslovanje

14.7. Kontrolna pitanja

15. PERSPEKTIVE RAZVOJA MALOG BIZNISA

PRILOZI

SAVETI PREDUZETNICIMA

DESET NAČINA DA USPETE

ADRESA ORGANZACIJA KOJE POMAŽU MALU PRIVREDU U SRBIJI

 


20% popusta na izdanja

AGM knjige


do 27.01.2021.

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanoviđ

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Klasicizam u domaćoj arhitekt. XIX i XX veka
    Goran Polovina  USKORO

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević


Knjige iz uvoza

Hidrotehničke građevine 1

Hidrotehničke građevine 1Autor: Prof. dr. sc. Petar Stojic, dipl. ing.gradj.

Godina: 1997
Br.strana: 481
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena :  2530.00 


Autor u ovoj knjizi daje sveobuhvatni pregled s razlicitih aspekata izgradnje brana od pocetka do danas. Brana je veoma kompleksna gradjevina za ciju realizaciju je potrebno raspolagati postojecim saznanjima iz širokog podrucja tehnickog znanja ali i drugih. Knjiga je od izuzetno edukativnog karaktera kako za studente tako i za inženjere u praksi.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net