Izdanja AGM Knjige

Veštačenje požara i eksplozija

Veštačenje požara i eksplozijaAutor: Martin Djovčoš
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2015.
Br. strana: 148
Fotografije: crno bele


Cena:  1210,00 // 10 eur

Rukopis po strukturi čine dva dela – prvi, koji je teorijske prirode u kome su date osnovne smernice koje se odnose na tragove koji nastaju na materijalima, instalacijama i delovima objekta posle delovanja požara, i drugi deo, po obimu veći, u kome su navedeni primeri iz prakse. Teorijski deo, iako sveden na minimum, daje odličnu polaznu osnovu za pravilno sagledavanje tragova, ili da parafraziram autora: „na zgarištu svi gledaju, ali malo ko vidi posledice požara – tragove koji mogu da ukažu na pravi uzrok“. Naravno da je nemoguće navesti sve moguće tipove spoljašnjih i unutrašnjih tragova koje za sobom ostavlja požar na objektu i van njega, ali je opis najznačajnijih (i najčešćih) tipova tragova sa aspekta veštačenja dat u rukopisu.

Opširnije...
Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila El. pošta

Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozilaAutor: Nikola Gunić
Izdavač: Infoelektronika
Godina: 2014.
Br.strana: 240
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1540.00 rsd


Popravke i održavanje motornih vozila prolazile su kroz faze, od mehanike do mehatronike. Poznavanje rada savremenih elektronskih sistema neophodno je za uspešan rad današnjih servisera.
Na jednostavan i slikovit način u knjizi su prikazane osnove elektrotehnike, električna merenja, čitanje električnih šema, principi rada davača, izvršnih elemenata i elektronski uređenih sistema. U dodatku se nalaze mali engleski rečnik, razne tabele i izrazi za pretvaranje jedinica i veličina. Jednom rečju, sve što je potrebno za uspešno i efikasno sprovođenje elektronske dijagnostičke procedure iz parametara.
Greška, koju imalac ove knjige može da napravi je da je ne pročita, ostavi na nekoj polici i dozvoli sebi da lako dostupno znanje ne primeni u praksi.


SADRŽAJ

 • Osnovi elektrotehnike
 • Električne osobine materije
 • Električni napon
 • Električna struja
 • Električna otpornost
 • Rad i snaga električne struje
 • Kapacitivnost
 • Oblici struje, frekvencija
 • Analogni i digitalni signali
 • Impulsno napajanje
 • Magnetizam
 • Električno kolo
 • Piezo – električni efekat
 • Termo – električni efekat
 • Holov efekat
 • Magnetna – otpornost
 • Piezo – otpornost
 • Elektronske i električne komponente
 • Otpornici
 • Kondenzatori
 • Poluprovodnici, diode
 • Tranzistori
 • Tiristori
 • Integrisana kola
 • Analogno–digitalni konvertor
 • Hibridna integrisana kola
 • Relej
 • Električni osigurači
 • Zavojnica
 • Elektromagnet
 • Elektromotor
 • Koračni motor
 • Električna merenja
 • Merni instrumenti
 • Vrste univerzalnih mernih instrumenata
 • Tehnike merenja
 • Greške pri merenju
 • Osciloskop
 • Strujna klešta
 • Ispitivač prisustva magnetnog polja
 • Infra–crveni termometar
 • LED ispitivač
 • Dodatna oprema
 • Računari u motornim vozilima
 • Računari
 • Predstavljanje podataka u računaru
 • Fizičke komponente računara
 • Program
 • Podaci
 • Podela elektronskih sistema u motornom vozilu
 • Elektronskikomunikacioni sistemi
 • Topologija elektronskih komunikacionih sistema
 • Komunikacioni medijum
 • Komunikacioni protokol
 • CAN protokol
 • VAN protokol
 • LIN protokol
 • Elektronski dijagnostički uredjaji i protokoli
 • OBD protokol
 • Kodovi grešaka
 • Elektronski dijagnostički uređaji
 • Long koding
 • Snimač podataka
 • dijagnostička procedura
 • Električni simboli i šeme
 • Električni simboli
 • Električne šeme
 • Električne instalacije
 • Električni provodnici
 • Električne spojnice
 • Izvori napajanja
 • Alternatori
 • Provera ispravnosti alternatora
 • Akumulatori
 • Olovni akumulatori
 • Provera ispravnosti i održavanje akumulatora
 • Zamena akumulatora
 • Prijavljivanje akumulatora
 • Elektronska organizacija paljenja i ubrizgavanja
 • Organizacija paljenja i ubrizgavanja
 • Smeša goriva i vazduha
 • Otvorena i zatvorena petlja
 • Paljenje smeše u benzinskim motorima
 • Visokonaponska induktivna zavojnica
 • Motori sa ubrizgavanjem goriva ispred usisnih ventila
 • Motori sa direktnim ubrizgavanjem benzina
 • Ubrizgavanje dizel goriva pod visokim pritiskom
 • Izvršni elementi
 • Električni grejači smeše
 • Elektroventili
 • Brizgaljke benzina pod niskim pritiskom
 • Brizgaljke benzina pod visokim pritiskom
 • Pumpa - brizgaljka
 • Brizgaljke CR sistema
 • Davači
 • Prekidački davači
 • Davač položaja papuče spojke (CPP)
 • Davač položaja papuče kočnice (BPP)
 • Sigurnosni prekidač (CS)
 • Davač detonantnog sagorevanja radne smeše (Nok)
 • Davači temperature
 • Davač temperature rashladne tečnosti (ECT)
 • Davač temperature glave motora (CHT)
 • Davač temperature usisanog vazduha (IAT)
 • Davač temperature ulja (OET)
 • Davač temperature goriva (EFT)
 • Davač temperature izduvnih gasova (EGT)
 • Potenciometarski davači
 • Davač položaja leptira gasa (TPS)
 • Davač položaja papuče gasa (APP)
 • Davači pritiska
 • Davač pritiska gorivnih para (VPS)
 • Davač atmosferskog pritiska (BARO)
 • Davači visokog pritiska
 • Davač apsolutnog pritiska (MAP)
 • Davači protoka fluida
 • Davač zapremine usisanog vazduha (VAF)
 • Davač mase usisanog vazduha sa vrelom žicom (MAF)
 • Davač mase usisanog vazduha sa vrelim filmom (MAF)
 • Induktivni davači
 • Iduktivni davač sa spoljnom pobudom
 • Holov davač
 • Elektrohemijski davači koncentracije
 • Lambda sonda
 • Ispitivanje lambda sondi
 • Davač koncentracije azotnih oksida (Nox)
 • Elektronski uređeni sistemi
 • Nadpunjenje cilindara
 • Elektronski kontrolisana klapna gasa (ETC)
 • Elektronski kontrolisan termostat
 • Sistem za manipulaciju gorivnim
 • isparenjima (EVAP)
 • Promena ugla bregastih vratila
 • VVT sistem
 • Recirkulacija izduvnih gasova (EGR)
 • Pumpa sekundarnog vazduha
 • Izduvni blok
 • Izduvni gasovi
 • Voda (H2O)
 • Ugljen–dioksid (CO2)
 • Azot (N2)
 • Ugljen–monoksid (CO)
 • Kiseonik (O2)
 • Ugljovodonici (CxHx)
 • Azotni oksidi (NOx)
 • Čestice čađi
 • Sumpor dioksid (SO2)
 • Mirisi
 • Katalitički konvertori
 • Akumulator azotnih oksida
 • Selektivna katalitička redukcija
 • Filteri čestica čađi
 • Dijagnostičke procedure
 • Dodatak A
 • Analiza izduvnih gasova
 • Pomoćna dijagnostička oprema
 • Dimna mašina
 • Goriva za SUS motore
 • Benzin
 • Dizel gorivo
 • Komprimovani prirodni gas (KPG)
 • Tečni naftni gas (TNG)
 • Vodonik
 • Radioničke baze podataka
 • Uputstvo za upotrebu programa „Tolerance data“
 • Dodatak B
 • Električni simboli
 • Oznake priključnih kontakata
 • Slovne oznake u električnim šemama
 • Spisak radioničkih baza podataka
 • Skraćenice, akronimi i inicijali
 • SI prefiksi
 • Jedinice SI sistema
 • Engleski rečnik
 • Označavanje provodnika bojama
 • Označavanje otpornika bojama
 

Posetite štand AGM KNJIGE
na SAJMU TEHNIKE u Beogradu
od 21.05. do 24.05.2019.
Prolaz iz HALE 2 U HALU 1A

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Hidrotehničke građevine 2

Hidrotehničke građevine 2Autor: Prof. dr. sc. Petar Stojic, dipl. ing.gradj.

Godina: 1998
Br.strana: 486
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena :  2530.00


U ovoj knjizi su navedeni osnovni principi planiranja, hidraulickog oblikovanja i dimenzionisanja objekata, statickog tretmana, pri cemu je posebno naglašena potreba i uloga istraživanja fizickih karakteristika sredina u kojoj ce se graditi, kao osnovni preduslov njegovog ispravnog tehnickog rešenja. Autor navodi citaoca da sam odabere onaj pristup ili metodu koju smatra najprimerenijom za rešavanje njegovog konkretnog primera. Na oko 300 šema i slika izvedenih objekata prikazana su rešenja bilo pojedinih gradjevina bilo celokupnih izgradenih sistema u svetu. Pri tome autor navodi funkcionalne zahteve koje je object trebao ispuniti i fizicke karakteristike prirodne okoline , koji su zbog njihove interakcije uslovile konkretna rešenja.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net