Izdanja AGM Knjige

Katatumbo Dragan Lukić

katatumbo-dragan-lukic

  Autor:             Dragan N. Lukić

  Izdavač:          AGM knjiga
  Godina:           2020.
  Br.strana:        138
  Povez:             broš / ćirilica
  Fotografije:      crno bele
  ISBN:               978-86-6048-019-6  /  sifra 1119
  Cena :             880,00 rsd / 7,5 e  //  na popustu   660,00


PDF sadržaj i odlomak

Osobenost Lukićevog pripovedanja, pored (kao uzgred) iznošenja zadivljujućih činjenica o najneobičnijim vremenima, mestima i događajima, sigurno jeste pomalo detinjasta, a u stvari brižna očinska iskrenost, koja naprosto izvire iz njegovog srca, prepunog ljubavi. Kako drugačije tumačiti SMS pozdrav za laku noć: „Mirno more, maestral u jedrima, zvezda u oku i spokoj u duši, Plava Ptico“. Ili, na primer: “Jedan san obično sanja jedan čovek. Ako isti san sanjaju dva čoveka, onda se to zove ljubav.“

Lukićeva ljubav je vanvremenska: „pozvao bih te na vožnju vremeplovom u jednom smeru...“ jer, za onog koji voli, tri godine minu „kao tri trepštaja oka!“ Lukićeva ljubav je vanprostorna, obavijena muzikom i vinom: Smak (čudesni zvuk Točkove gitare i Borisovog glasa), Indeksi (kultni muzički sastav koji su Sarajlije više cenile od „dugmića“), Atomsko sklonište (prožimajući vokal Serđa Blažića), Leb i Sol (makedonsko muzičko čudo), Dado Topić (i njegova oda Makedoniji), Flitvud Mek (sa nezaboravnim albatrosom), Ibrica Jusić (trubadur sa mačkom koja drijema), Teli Savalas (Kodžak metalnoga basa), Toma Zdravković (muzička legenda iz Pečenjevce, bez Danke, Branke, Ljiljane,...), Superhik i Grunf (kontraverzni junaci iz stripa Alan Forda), kao i vina: Porto, beli i crveni Bermet (vinarije Kiš iz Sremskih Karlovaca)...

Uz nepresušnu Ljubav, nit koja povezuje Lukićeve knjige jeste Rodoljublje. Iako rođen na Ubu i radnju svojih priča smešta uglavnom u središte pitome Tamnave, pisac ne propušta priliku da čitaoce podseti na surove zločine nad Srbima, izvršene tokom 20-og veka, sa ciljem zatiranja svega što je srpsko. U romanu Katatumbo, spomenut je takav jedan krvavi pir mržnjom zadojenih bugarskih vojnika i njihovih domaćih pomagača u okolini Bujanovca, januara 1944. godine. Razlozi opisa tog zločina nisu samo očigledna sličnost registarskih tablica BU i UB, niti što je piščeva baba rodom iz tog kraja, nego što se takvi događaji jednostavno ne smeju zaboraviti (kako se ne bi ponovili).

Upravo zato Lukićev uzbudljivi roman, nasuprot sujeverju da „grom nikada ne udara dvaput u isto mesto“, nosi metaforični naziv po kolumbijskoj reci Katatumbo, na čijem ušću u jezero Marakaibo (Venecuela) grom odjednom udari dvesta trideset i tri puta!

Velika sličnost pomenute reke i jezera sa odnosom muškarca i žene, koji se zaista vole, nije slučajna. Premda, kad sve prođe, ostaju zapisane reči. A „reči su plod čovekove nemoći da svoja osećanja i razmišljanja zadrži za sebe.“

Višedecenijski književni trud profesora matematike, inženjera-ekologa, ubskog pripovedača-hroničara i nadasve, oca tri kćeri, Dragana N. Lukića, već dvadeset i jednu godinu rađa zrelim plodovima. Počevši od zbirki priča „Plava“ (1999.) i „Eskimi“ (2002), zatim sjajnog romana „Čovek nije ždral“ (2005), preko neobičnih zbirki pesama i priča „Iluzije“ (2009.) „Sasvim obični ljudi“ (2012), „Flogiston“ (2014), a naročito izveštaja-novele „Voda“ (2017), njegova životna pripovest na stranicama novog romana „Katatumbo“ svetli zrelim sjajem. Kako sam pisac priznaje, to je „knjiga o nadmudrivanju dobra i dobra, odnosno zla i zla, zavisno već od ugla gledanja.“

Iz recenzije

Slaviša Đukanović

Dinamička meteorologija El. pošta

Dinamička MeteorologijaAutor: Prof.dr Mlađan Ćurić
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2014.
Br.strana: 422
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena : 1760,00 rsd

Ovaj udžbenik predstavlja sveobuhvatni prikaz problematike dinamičke meteorologije. Prilikom pisanja nastojalo se da knjiga bude savremena kako po sadržaju tako i po tehničkim detaljima. Prethodno izdanje udžbenika Dinamička meteo- rologija, istog autora, objavljeno 2002. godine, prošireno je nekim poglavljima u skladu sa novim saznanjima. Neka poglavlja su izmenjena i skraćena. Knjiga je obogaćena savremeno dizajniranim slikama koje bolje ilustruju analizirane procese. Koncepcija izlaganja je takva da se najpre opisuju osnovne karakteristike atmosfere. Zatim se razmatraju osnovni zakoni kretanja vazduha u atmosferi i termodina- mika atmosfere. Iz tih osnovnih zakona izvedene su jednačine koje su fundamentalne jednačine dinamičke meteorologije, kao što su omega jednačina izražena pomoću Q vektora, jednačina tendencije geopotencijala itd. Na kraju, kao ilustracija istovremene upotrebe skupa osnovnih jednačina za nalaženje kretanja vazduha u atmosferi, opisano je kretanje vazduha u okolini orografskih prepreka različitih razmera. U obimnom dodatku mogu se naći razne korisne informacije.

U poslednjih nekoliko decenija dinamička meteorologija je značajno napredovala. Detaljnije poznavanje atmosfere omogućila su savremena satelitska merenja i detaljne kompjuterske simulacije njenog ponašanja. Na taj način su nađeni odgovori na mnoga otvorena pitanja, ali je i povećan broj kompleksnih pitanja o zakonitostima ponašanja atmosfere. U isto vreme atmosfera, i meteorologija kao nauka koja je izučava, postala je centar nauke i tehnologije uopšte, jer igra ključnu ulogu u razvoju čovečanstva. Otuda se oseća potreba da se u ovakvom delu objasne teorijske osnove tih kompleksnih procesa.
Knjiga je prvenstveno namenjena studentima meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a može biti od koristi i svim starijim kolegama meteorolozima. Sadržaj udžbenika prilagođen je osnovnoj nameni. Prvih sedam glava udžbenika, izdvojenih kao deo I, potpuno pokrivaju gradivo predviđeno nastavnim planom i programom za predmet Dinamička meteorologija I, dok glave 8 do 14, izdvojene kao deo II, pokrivaju gradivo predmeta Dinamička meteorologija II. Knjigu mogu koristiti i svi oni koje zanima matematičko – fizičko tumačenje osnovnih procesa u atmosferi.

Recenzenti - prof. Lazar Lazić i prof. Dejan Janc

Iz sadržaja:
DEO I
1. UVOD

 • Osnovne karakteristike atmosphere
 • Jednačina stanja za suvi vazduh
 • Jednačina stanja za vodenu paru
 • Jednačina stanja za vlažni vazduh
 • Skalarna polja u atmosferi
 • Vektorska polja
 • Interpretacija linearnog strujnog polja
 • Helmholtova teorema
 • Razmerna analiza

2. KONTINUITET VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Jednačina kontinuiteta u pravouglom Descartesovom koordinatnom sistemu
 • Jednačina kontinuiteta u p-sistemu
 • Interpretacija divergencije vektora brzine
 • Vertikalna kretanja
 • Povezanost divergencije brzine i lokalne promene pritiska pri tlu
 • Računanje divergencije brzine kada se poznaje brzina u diskretnim tačkama
 • Divergencija u prirodnom koordinatnom sistemu
 • Kinematički granični uslov
 • Dinamički granični uslov

3. SILE KOJE DELUJU NA KRETANJE VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Realne sile
 • Sile koje su posledice rotacije
 • Neka uobičajena slaganja sila

4. KRETANJE VAZDUHA U ATMOSFERI

 • Jednačina kretanja u sistemu koji rotira zajedno sa Zemljom
 • Razmerna analiza jednačine kretanja
 • Kretanje pod dejstvom sile zemljine teže
 • Kretanje pod dejstvom sile potiska – energija nestabilnosti
 • Kretanje pod dejstvom Coriolisove sile
 • Jednačina kretanja u cilindričnom koordinatnom sistemu
 • Jednačine kretanja u p-sistemu
 • Jednačine kretanja u prirodnom koordinatnom sistemu
 • Jednačina kretanja u sfernom koordinatnom sistemu

5. NEKE PRIMENE JEDNAČINA ZA HORIZONTALNA KRETANJA

 • Kretanje u planetarnom graničnom sloju atmosphere
 • Geostrofski vetar
 • Termički vetar Gradijentni vetar
 • Stacionarni kružni vrtlozi
 • Kvazigeostrofska jednačina kretanja

6. STATIKA ATMOSFERE

 • Primeri promene pritiska u mirnoj suvoj atmosferi
 • Promena gustine suvog vazduha sa visinom
 • Promena vlažnosti sa visinom
 • Primena barometarske visinske formule
 • Otklon ose centara niskog i visokog pritiska od vertikale

7. TERMODINAMIKA ATMOSFERE

 • Specifična toplota vlažnog vazduha
 • Unutrašnja i spoljašnja toplota isparavanja vode
 • Unutrašnja energija i entalpija vazduha
 • Entropija vazduha i vodene pare
 • Planckova i Clausius – Clapeyronova jednačina
 • Prvi princip termodinamike za element vazduha čija se masa ne menja
 • Promena temperature vazduha
 • Promena vertikalnog temperaturnog gradijenta premeštanjem slojeva vazduha
 • Promena temperature elementa vazduha prilikom politropnih procesa
 • Zagrevanje atmosfere toplotom kondenzacije

II DEO
8. HIDROSTATIČKA I HIDRODINAMIČKA NESTABILNOST ATMOSFERE

 • Hidrostatička stabilnost
 • Hidrodinamička nestabilnost

9. IZVEDENE JEDNAČINE

 • Cirkulacija
 • Jednačina vrtložnosti
 • Jednačina divergencije
 • Jednačina tendencije pritiska
 • Richardsonova jednačina
 • Kvazigeostrofski sistem jednačina
 • Jednačina tendencije geopotencijala
 • Omega jednačina
 • Q vektor
 • Ageostrofska cirkulacija
 • Idealizovani model baroklinih poremećaja

10. GRANIČNE POVRŠI U ATMOSFERI

 • Granične površi nultog reda
 • Izgled profila graničnih površi
 • Granične površi prvog reda

11. KINEMATIKA POLJA PRITISKA I VETRA

 • Kinematika polja pritiska
 • Rastavljanje linearnog polja vetra
 • Jednačine strujnica parcijalnih polja vetra
 • Jednačine strujnica nekih složenijih polja vetra
 • Trajektorija delića vazduha

12. ENERGETIKA ATMOSFERE

 • Energija polja pritiska i Bernoulli – Bjerknesova jednačina
 • Unutrašnja, gravitaciona potencijalna i kinetička energija atmosfere
 • Pretvaranje unutrašnje i potencijalne energije u kinetičku energiju divergentnog i vrtložnog kretanja
 • Disipacija kinetičke energije u atmosferi zbog trenja
 • Pretvaranje energije prilikom stacionarnog cirkulisanja vazduha u atmosferi
 • Pretvaranje energije zbog promene položaja hladne i tople vazdušne mase

13. UTICAJ PLANINA NA KRETANJE VAZDUHA

 • Opšte o poremećenjima koje izaziva orografija
 • Opšti metod nalaženja poremećenja
 • Lyreova teorija stacionarnih orografskih talasa
 • Teorija orografskih talasa kada se posmatra trodimenziono poremećenje
 • Rossbyjevi talasi

14. DODACI

 • Termodinamičke karakteristike zasićenog i suvog vazduha,vodene pare i ostale konstante

14.II Elementi vektorskog računa

 • Neke operacije sa vektorima
 • Simbolički vektor ∇

14.III Elementi tenzorske algebre

 • Neke definicije
 • Definicija osnovnih operacija sa tenzorom

14.IV O stabilnosti vrtloga izraženoj pomoću kvadratne forme
14.V Osnovni operatori u raznim koordinatnim sistemima

 • Pravougli Descartesov sistem (x, y, z)
 • Cilindrični sistem (r, θ, z
 • Sferni sistem (λ, φ, r
 • Integralne teoreme
 • Temperatura, pritisak i gustina u standardnoj atmosferi kao
 • funkcija geopotencijalne visine
 • Merne jedinice međunarodnog sistema jedinica (SI)
 • Grčki alfabet

LITERATURA
INDEKS POJMOVA


 


********

POSETITE ŠTAND AGM KNJIGE NA SAJMU TEHNIKE

U BEOGRADU

16-19. MAJA 2023.

PROLAZ IZ HALE 2  U HALU 1a


Ponuda knjiga sa popustom iz građevinarstva, arhitekture,

mašinstva, energetike i hortikulture 

*******

PORUČIVANJE KNJIGA NA EMAIL:

agmknjiga@gmail.com

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554, +381638470725

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. SolidCam 2021- Automatsko programiranje CNC glodalica
    Slaviša Ivanović


2. SolidCam 2021 -Automatsko programiranje CNC strugovima i kombinovanim glodalicama-strugovima
    Slaviša Ivanović

3. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević

Knjige iz uvoza

Normativi i cene u graditeljstvu + CD

normativi i cene u graditeljstvu + cdautor: Gorazd Bučar

godina: 2003,
strana: 576,
povez: tvrdi,
format: B-5
Cena: 8800,00 rsd

U nastojanju da se zadovolje korisnici – građevinski inženjeri i tehničari koji su zaposleni neposredno na izvođenju ili su vezani za izvođenje radova, prilagođen je pristup izlaganja u knjizi. Uz poglavlja su pripremljene osnovne teorijske postavke , izvodi iz odgovarajućih tehničkih propisa, standarda i zakona. Građevinske inženjere i tehničare zadovoljiće numerički podaci razvrstani po tabelama. Radi olakšanja i pretraživanja i korišćenja brojnih numeričkih podataka uz knjigu je pripremljen i CD.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net