Izdanja AGM Knjige

Biodizel, biogas, biomasa

Biodizel, biogas, biomasaAutor: Miloš Radaković

Godina: 2009
Br.strana: 164
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 1320.00 rsd // 11 EUR  na popustu 1100,00 rsd 9,5eur


Ova knjiga je zamišljena kao pomoć pri izučavanju problematike obnovljivih izvora energije (OIE), a posebno biogasa, biodizela i biomase i može se smatrati da sa knjigom „Obnovljivi izvori energije 1“ potpuno pokriva oblast OIE.
Knjiga je preporučljiva kao štivo svima onima koji se bave energetikom, kao pomoć pri radu, inženjerima, studentima, đacima i profesorima, koji imaju dodira sa svim ili nekim od vrsta obnovljivih izvora energije a i onima koji žele da više saznaju o aktuelnoj problematici i koji razmišljaju o racionalizaciji potrošnje energije i planiranju korišćenja drugih izvora energije za svakodnevne potrebe.

Opširnije...
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad 2013 El. pošta

Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad 2013Autor: grupa autora - zbornik Subotica
Izdavač: UTVSI
Godina: 2013.
Br.strana: 262
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1320,00 rsd


SADRZAJ
1. PREDGOVOR
2. HEMIJSKI I HIDROMORFOLOäKI PRITISCI NA VODNA TELA
3. POVEZANOST HEMIJSKIH I BIOLOäKIH INDIKATORA U PROCENI
EKOLOäKOG STATUSA VODA
4. PRISUSTVO ORGANSKIH POLUTANATA U KOMUNALNIM
OTPADNIM VODAMA
5. KVALITET VODE KIäNOG OTICAJA
6. UTICAJ NEPREIäENIH OTPADNIH VODA NA KVALITET VODE
NA VODOZAHVATU ÑNOVOSELIJAì
7. UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA IZ PROCESA PROIZVODNJE
BIOETANOLA
8. TEHNOEKONOMSKA ANALIZA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA
PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZRENJANINA
9. BIO PUR UREDJAJI ZA PREIäAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH
VODA
10. ISPITIVANJE UTICAJA ZEOLITA NA SADRéAJ POJEDINIH TEäKIH
METALA U KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
11. SPECIFINOSTI PROJEKTOVANJA KANALIZACIJE POD PRITISKOM
ZA RAVNIARSKA NASELJA SA PRIMEROM IZ VOJVODINE
12. UTICAJ NOVOG PREISTAA GRADA SUBOTICE NA KVALITET
VODE JEZERA PALIC
13. KARAKTERIZACIJA OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUSTAJU U
KANAL BEGEJ
14. OPASNE MATERIJE U OTPADNIM VODAMA GRAFIKE INDUSTRIJE
15. IZVOD IZ RADNE SVESKE POSTROJENJA ZA PREIäAVANJE
OTPADNIH VODA IM CARNEX
16. ODREIVANJE TRAGOVA LEKOVA I PESTICIDA U KOMUNALNOJ
OTPADNOJ VODI BEOGRADA

KOMUNALNI I CVRSTI OTPAD
1. OTPADI-MATERIJALNI RESURS ZA DOBIJANJE ENERGIJE
2. AKTUELNO STANJE I MOGUNOSTI UNAPREENJA
UPRAVLJANJA EMISIJAMA GASOVA EFEKTA STAKLENE BAäTE NA
DEPONIJAMA KOMUNALNOG OTPADA U SRBIJI
3. FINANSIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA INSINERACIJE
KOMUNALNOG OTPADA ZA NOVI SAD
4. OSNOVNI POKAZATELJI FIZIKOG STANJA KOMUNALNOG
OTPADA
5. UTJECAJ MEHANIKO-BIOLOäKE OBRADE NA EMISIJE
ODLAGALIäNOG PLINA IZ ODLAGALIäTA
6. RAZVOJ PROCESA ANAEROBNE DIGESTIJE PIVSKE KOMINE U
LABORATORIJSKOM I PILOT MJERILU
7. KOMPARATIVNA ANALIZA RO POSTROJENJA I SBR TEHNOLOGIJE
ZA PREIäAVANJE PROCEDNIH DEPONIJSKIH VODA NA
REGIONALNOJ DEPONIJI U ZRENJANINU
8. PREGLED OSNOVNIH EMPIRIJSKIH MODELA ZA PROCENU
GENERISANJA METANA KOMUNALNIH DEPONIJA 131
9. ZASTO BIOGAS?
10. ZNAČAJ I PROIZVODNJA KOMPOSTA
11. OCENA RIZIKA ZAGAENJA éIVOTNE SREDINE KOD
KOMUNALNIH DEPONIJA VRSTOG OTPADA
12. OBEZBEENJE VODONEPROPUSNOSTI DEPONIJA -
USAGLAäENOST ODREDBI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA
EVROPSKOM UNIJOM
13. ISKUSTVA U PRIMENI GEOSINTETIKIH GLINENIH SLOJEVA I
POLIELEKTROLITNIH GELOVA PRILIKOM IZGRADNJE DEPONIJA
14. NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE ZA OBEZBEENJE
VODONEPROPUSNOSTI DEPONIJA
15. ÑZELENE ZGRADE SUBOTICEì
16. LOKALNI EKOLOäKI AKCIONI PLAN KAO OSNOVA ZA ODRéIVO
UPRAVLJANJE OTPADOM
17. UPRAVLJANJE OTPADNIM GUMAMA U CRNOJ GORI
18. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA SISTEMA UPRAVLJANJA
OTPADNIM AZBESTOM

C. OPASAN OTPAD
HAZARD
1. NULTA EMISIJA U SRBIJI ñ FIKCIJA, REALNOST ILI NEMINOVNOST
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAIVANJA I UPRAVLJANJE
éIVOTNOM SREDINOM
NAELA UPRAVLJANJA POSEBNIM TOKOVIMA OPASNOG
OTPADA
PRIMENA GRANINIH VREDNOSTI ZA OCENU KVALITETA
SEDIMENTA PRI IZMULJIVANJU SEDIMENTA IZ VODOTOKA
6. ISPITIVANJE UTICAJA SARDéAJA GLINE I ORGANSKE MATERIJE U
SEDIMENTU NA BIODEGRADABILNOST KRIZENA U KANALU
BEZDAN-BAJA
7. ISPITIVANJE FAKTORA BIODEGRADABILNOSTI NA SADRéAJ
FLUORANTENA U SEDIMENTU
8. ISPITIVANJE MOGUNOSTI SOLIDIFIKACIJE I STABILIZACIJE
PIRITNE IZGORETINE PRIMENOM KREA I CEMENTA
9. STABILIZACIJA OTPADNOG MULJA SA JALOVIäTA PRIMENOM
GLINE KAO IMOBILIZACIONOG AGENSA
10. TRETMAN I ODLAGANJE OPASNOG OTPADA
11. UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOM OTPADNIH JESTIVIH ULJA 243
12. IDENTIFIKACIJA ELEKTROENERGETSKIH UREAJA KOJI SADRéE
POLIHLOROVANE BIFENILE (PCB) U AD"éELEZNICE SRBIJE" VOR
BEOGRAD
13. TERENSKO ODREIVANJE TEäKIH METALA U ZEMLJIäTU
SPEKTROMETRIJOM FLUORECSCENCIJE RENTGENSKIH ZRAKA
14. UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U OPäTOJ BOLNICI U
SUBOTICI
15. MOGUNOST TRETMANA OTPADNE PLASTIKE ZA DOBIJANJE
ALTERNATIVNIH GORIVA I ENERGENATA

 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Osnove proračuna naknadno napetih betonskih štropova

Osnove proračuna naknadno napetih betonskih štropovaAutori: Bijan O. AALAMI
Izdanje: HUBITG
Godina: 2009,
Br.strana: 193
Povez: mek
Format: A-4
Fotografije: kolor/crno bele
Cena: 6050.00 rsd  

Od prvog izdanja ove knjige u SAD-u, pre nešto više od 10 godina, primena nakandnog napinjanja globalno je značajno porasla  Mnogi inženjeri su prepoznali učinak i eonomsku prednsot naknadnog napinjanja u viskogradnji, I primenili system u svojim projektima, gde god je to bilo opravdano.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net