Izdanja AGM Knjige

Mehanika tla od teorije do prakse NOVO

Mehanika

 Autor:    Prof. dr Mato G. Uljarević
 Izdavač: AGM knjiga
 Godina:  2019.
 Povez:    tvrd
 Fotografije:  crno bele
 Br.strana: 840
 ISBN:    978-86-6048-001-1
 Cena :   3850,00 rsd // 33 eur


PDF sadržaj i odeljak

Knjiga je nastala sa ciljem da na logičan način objasni problematiku od teortskih principa do prakse.

Obimom je sveobuhvatna u zadovoljavanju zahteva studenata na dodiplomskim studijama. U knjizi je 12 poglavlja.

Prvo poglavlje opisuje istorijsku pozadinu, dok drugo opisuje procese nastajanja tla, sa mineraloškim sastavom.

U III poglavlju opisuju se faze u tulu sa međuzavisnostima, indeksni pokazatelji tla, kao i klasifikacaj tla.

IV i V poglavlje opisuju problematiku vezanu za postojanje vode u tlu i njenim uticajem na naponska stanja tla.

Povećanje napona u masi tla usled opterećenja nanešenih na površini opisano je u VI poglalvju, sa metodama

njihovog određivanja. Deformacione karaktersitike tla, načini njihovog određivanja, s apostupcima proračuna

sleganja tla, obrađeno je u poglalvju VII. VIII poglavlje opsuje čvrstoću tla, kao i postupke određivanja

parametara smičuće čvrstoće tla.

Opširnije...
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad 2013 El. pošta

Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad 2013Autor: grupa autora - zbornik Subotica
Izdavač: UTVSI
Godina: 2013.
Br.strana: 262
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1320,00 rsd


SADRZAJ
1. PREDGOVOR
2. HEMIJSKI I HIDROMORFOLOäKI PRITISCI NA VODNA TELA
3. POVEZANOST HEMIJSKIH I BIOLOäKIH INDIKATORA U PROCENI
EKOLOäKOG STATUSA VODA
4. PRISUSTVO ORGANSKIH POLUTANATA U KOMUNALNIM
OTPADNIM VODAMA
5. KVALITET VODE KIäNOG OTICAJA
6. UTICAJ NEPREIäENIH OTPADNIH VODA NA KVALITET VODE
NA VODOZAHVATU ÑNOVOSELIJAì
7. UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA IZ PROCESA PROIZVODNJE
BIOETANOLA
8. TEHNOEKONOMSKA ANALIZA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA
PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZRENJANINA
9. BIO PUR UREDJAJI ZA PREIäAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH
VODA
10. ISPITIVANJE UTICAJA ZEOLITA NA SADRéAJ POJEDINIH TEäKIH
METALA U KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
11. SPECIFINOSTI PROJEKTOVANJA KANALIZACIJE POD PRITISKOM
ZA RAVNIARSKA NASELJA SA PRIMEROM IZ VOJVODINE
12. UTICAJ NOVOG PREISTAA GRADA SUBOTICE NA KVALITET
VODE JEZERA PALIC
13. KARAKTERIZACIJA OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUSTAJU U
KANAL BEGEJ
14. OPASNE MATERIJE U OTPADNIM VODAMA GRAFIKE INDUSTRIJE
15. IZVOD IZ RADNE SVESKE POSTROJENJA ZA PREIäAVANJE
OTPADNIH VODA IM CARNEX
16. ODREIVANJE TRAGOVA LEKOVA I PESTICIDA U KOMUNALNOJ
OTPADNOJ VODI BEOGRADA

KOMUNALNI I CVRSTI OTPAD
1. OTPADI-MATERIJALNI RESURS ZA DOBIJANJE ENERGIJE
2. AKTUELNO STANJE I MOGUNOSTI UNAPREENJA
UPRAVLJANJA EMISIJAMA GASOVA EFEKTA STAKLENE BAäTE NA
DEPONIJAMA KOMUNALNOG OTPADA U SRBIJI
3. FINANSIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA INSINERACIJE
KOMUNALNOG OTPADA ZA NOVI SAD
4. OSNOVNI POKAZATELJI FIZIKOG STANJA KOMUNALNOG
OTPADA
5. UTJECAJ MEHANIKO-BIOLOäKE OBRADE NA EMISIJE
ODLAGALIäNOG PLINA IZ ODLAGALIäTA
6. RAZVOJ PROCESA ANAEROBNE DIGESTIJE PIVSKE KOMINE U
LABORATORIJSKOM I PILOT MJERILU
7. KOMPARATIVNA ANALIZA RO POSTROJENJA I SBR TEHNOLOGIJE
ZA PREIäAVANJE PROCEDNIH DEPONIJSKIH VODA NA
REGIONALNOJ DEPONIJI U ZRENJANINU
8. PREGLED OSNOVNIH EMPIRIJSKIH MODELA ZA PROCENU
GENERISANJA METANA KOMUNALNIH DEPONIJA 131
9. ZASTO BIOGAS?
10. ZNAČAJ I PROIZVODNJA KOMPOSTA
11. OCENA RIZIKA ZAGAENJA éIVOTNE SREDINE KOD
KOMUNALNIH DEPONIJA VRSTOG OTPADA
12. OBEZBEENJE VODONEPROPUSNOSTI DEPONIJA -
USAGLAäENOST ODREDBI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA
EVROPSKOM UNIJOM
13. ISKUSTVA U PRIMENI GEOSINTETIKIH GLINENIH SLOJEVA I
POLIELEKTROLITNIH GELOVA PRILIKOM IZGRADNJE DEPONIJA
14. NAJBOLJE DOSTUPNE TEHNIKE ZA OBEZBEENJE
VODONEPROPUSNOSTI DEPONIJA
15. ÑZELENE ZGRADE SUBOTICEì
16. LOKALNI EKOLOäKI AKCIONI PLAN KAO OSNOVA ZA ODRéIVO
UPRAVLJANJE OTPADOM
17. UPRAVLJANJE OTPADNIM GUMAMA U CRNOJ GORI
18. TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA SISTEMA UPRAVLJANJA
OTPADNIM AZBESTOM

C. OPASAN OTPAD
HAZARD
1. NULTA EMISIJA U SRBIJI ñ FIKCIJA, REALNOST ILI NEMINOVNOST
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAIVANJA I UPRAVLJANJE
éIVOTNOM SREDINOM
NAELA UPRAVLJANJA POSEBNIM TOKOVIMA OPASNOG
OTPADA
PRIMENA GRANINIH VREDNOSTI ZA OCENU KVALITETA
SEDIMENTA PRI IZMULJIVANJU SEDIMENTA IZ VODOTOKA
6. ISPITIVANJE UTICAJA SARDéAJA GLINE I ORGANSKE MATERIJE U
SEDIMENTU NA BIODEGRADABILNOST KRIZENA U KANALU
BEZDAN-BAJA
7. ISPITIVANJE FAKTORA BIODEGRADABILNOSTI NA SADRéAJ
FLUORANTENA U SEDIMENTU
8. ISPITIVANJE MOGUNOSTI SOLIDIFIKACIJE I STABILIZACIJE
PIRITNE IZGORETINE PRIMENOM KREA I CEMENTA
9. STABILIZACIJA OTPADNOG MULJA SA JALOVIäTA PRIMENOM
GLINE KAO IMOBILIZACIONOG AGENSA
10. TRETMAN I ODLAGANJE OPASNOG OTPADA
11. UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOM OTPADNIH JESTIVIH ULJA 243
12. IDENTIFIKACIJA ELEKTROENERGETSKIH UREAJA KOJI SADRéE
POLIHLOROVANE BIFENILE (PCB) U AD"éELEZNICE SRBIJE" VOR
BEOGRAD
13. TERENSKO ODREIVANJE TEäKIH METALA U ZEMLJIäTU
SPEKTROMETRIJOM FLUORECSCENCIJE RENTGENSKIH ZRAKA
14. UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U OPäTOJ BOLNICI U
SUBOTICI
15. MOGUNOST TRETMANA OTPADNE PLASTIKE ZA DOBIJANJE
ALTERNATIVNIH GORIVA I ENERGENATA

 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Hidrotehničke građevine 3

Hidrotehničke građevine  3Autor: Prof.dr.sc. Petar Stojic,dipl.ing.građ.

Godina: 1999
Br.strana: 475
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena : 2530.00

Knjiga III predstavlja logican nastavak na prethodne dve knjige, koje sve tri zajedno celovito i sveobuhvatno tretiraju ovu vrlo kompleksnu problematiku s podrucja hidrotehnike. Knjiga pristupacna studentima ali veoma korisna za specijaliste u praksi. Rezultati i iskustvo koje je u knjizi napisano pomoci ce buducim graditeljima u rešavanju složenih zadataka. Zato autorovo vizionarsko upucivanje na nove pravce graditeljstva (velike podzemne građevine) ima posebnu vrednost.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net