Izdanja AGM Knjige

Katatumbo Dragan Lukić

katatumbo-dragan-lukic

  Autor:             Dragan N. Lukić

  Izdavač:          AGM knjiga
  Godina:           2020.
  Br.strana:        138
  Povez:             broš / ćirilica
  Fotografije:      crno bele
  ISBN:               978-86-6048-019-6  /  sifra 1119
  Cena :             880,00 rsd / 7,5 e  //  na popustu   660,00


PDF sadržaj i odlomak

Osobenost Lukićevog pripovedanja, pored (kao uzgred) iznošenja zadivljujućih činjenica o najneobičnijim vremenima, mestima i događajima, sigurno jeste pomalo detinjasta, a u stvari brižna očinska iskrenost, koja naprosto izvire iz njegovog srca, prepunog ljubavi. Kako drugačije tumačiti SMS pozdrav za laku noć: „Mirno more, maestral u jedrima, zvezda u oku i spokoj u duši, Plava Ptico“. Ili, na primer: “Jedan san obično sanja jedan čovek. Ako isti san sanjaju dva čoveka, onda se to zove ljubav.“

Lukićeva ljubav je vanvremenska: „pozvao bih te na vožnju vremeplovom u jednom smeru...“ jer, za onog koji voli, tri godine minu „kao tri trepštaja oka!“ Lukićeva ljubav je vanprostorna, obavijena muzikom i vinom: Smak (čudesni zvuk Točkove gitare i Borisovog glasa), Indeksi (kultni muzički sastav koji su Sarajlije više cenile od „dugmića“), Atomsko sklonište (prožimajući vokal Serđa Blažića), Leb i Sol (makedonsko muzičko čudo), Dado Topić (i njegova oda Makedoniji), Flitvud Mek (sa nezaboravnim albatrosom), Ibrica Jusić (trubadur sa mačkom koja drijema), Teli Savalas (Kodžak metalnoga basa), Toma Zdravković (muzička legenda iz Pečenjevce, bez Danke, Branke, Ljiljane,...), Superhik i Grunf (kontraverzni junaci iz stripa Alan Forda), kao i vina: Porto, beli i crveni Bermet (vinarije Kiš iz Sremskih Karlovaca)...

Uz nepresušnu Ljubav, nit koja povezuje Lukićeve knjige jeste Rodoljublje. Iako rođen na Ubu i radnju svojih priča smešta uglavnom u središte pitome Tamnave, pisac ne propušta priliku da čitaoce podseti na surove zločine nad Srbima, izvršene tokom 20-og veka, sa ciljem zatiranja svega što je srpsko. U romanu Katatumbo, spomenut je takav jedan krvavi pir mržnjom zadojenih bugarskih vojnika i njihovih domaćih pomagača u okolini Bujanovca, januara 1944. godine. Razlozi opisa tog zločina nisu samo očigledna sličnost registarskih tablica BU i UB, niti što je piščeva baba rodom iz tog kraja, nego što se takvi događaji jednostavno ne smeju zaboraviti (kako se ne bi ponovili).

Upravo zato Lukićev uzbudljivi roman, nasuprot sujeverju da „grom nikada ne udara dvaput u isto mesto“, nosi metaforični naziv po kolumbijskoj reci Katatumbo, na čijem ušću u jezero Marakaibo (Venecuela) grom odjednom udari dvesta trideset i tri puta!

Velika sličnost pomenute reke i jezera sa odnosom muškarca i žene, koji se zaista vole, nije slučajna. Premda, kad sve prođe, ostaju zapisane reči. A „reči su plod čovekove nemoći da svoja osećanja i razmišljanja zadrži za sebe.“

Višedecenijski književni trud profesora matematike, inženjera-ekologa, ubskog pripovedača-hroničara i nadasve, oca tri kćeri, Dragana N. Lukića, već dvadeset i jednu godinu rađa zrelim plodovima. Počevši od zbirki priča „Plava“ (1999.) i „Eskimi“ (2002), zatim sjajnog romana „Čovek nije ždral“ (2005), preko neobičnih zbirki pesama i priča „Iluzije“ (2009.) „Sasvim obični ljudi“ (2012), „Flogiston“ (2014), a naročito izveštaja-novele „Voda“ (2017), njegova životna pripovest na stranicama novog romana „Katatumbo“ svetli zrelim sjajem. Kako sam pisac priznaje, to je „knjiga o nadmudrivanju dobra i dobra, odnosno zla i zla, zavisno već od ugla gledanja.“

Iz recenzije

Slaviša Đukanović

Spregnute konstrukcije čelik beton El. pošta

Spregnute konstrukcije čelik - betonAutor: Prof. dr Radomir Folić, prof.dr Damir Zenunovic
Izdavač: AGM KNJIGA
Godina: 2016.
Br.strana: 362
Povez: bros
Format: B-5
ISBN 978-86-86363-56-5
Cena: 1650,00 rsd   // 13 eur


Spregnuti nosači formiraju se kombinacijom dva ili više materijala. Armiranobetonske konstrukcije (AB) su u poslednjih 150 godina, a i danas, najšire primenjivane konstrukcije u građevinarstvu. Zbog male nosivosti betona na zatezanje, tridesetih godina prošlog veka otpočela je primena spregnutih konstrukcija (SK). U njima se u zategnutoj zoni, umesto betona, koriste čelični nosači, a u pritisnutoj zoni betonske ploče, njihova povezivanje. Na taj način koriste se prednosti i čeličnih i betonskih konstrukcija, naročito u elemenatima izloženih savijanju, te tako postižu manju težinu i veće raspone. Spregnute konstrukcije su ekonomične za manje i srednje raspone u visokogradnji i mostogradnji.
U našim zemljama regulativa o SK je relativno stara, a literatura oskudna. Nasuprot tome, Evropske norme (EN) za konstrukcije donete su u periodu od 2002. do 2005. godine. Da bi se omogućila njihova šira primena nužno je prilagođavanje naših propisa EN koje važe u zemljama Evropske unije. Za SK od značaja je čitav set ovih normi, kao što su: EN 1990-osnove proračuna, EN 1991-dejstva na konstrukcije, EN 1992- betonske, EN 1993 – čelične i EN 1994 – spregnute konstrukcije čelik-beton, kao i EN 1997 za fundiranje i EN 1998 za projektovanje seizmički otpornih konstrukcija. Od posebnog značaja za konstruktersku praksu je i poznavanje teorijskih konstruisanja i oblikovanja detalja SK. I pored toga, u nastavi na građevinskim fakultetima SK se ne poklanja potrebna pažnja. Navedeni razlozi su nas motivisali da pripremimo ovaj rukopis koji će, nadamo se, ublažiti nedostatak literature u ovoj važnoj oblasti građevinskog konstrukterstva.
Različito ponašanje materijala od kojih se sastoje spregnute konstrukcije, naročito reološka svojstva monolitno izvedenog betona, bitno utiču na ponašanje preseka spregnutih konstrukcija. Kada se koristi prednaprezanje od značaja je i obuhvatanje relaksacije čelika za prednaprezanje. To je razlog značajne promene stanja napona i deformacija SK, što se mora uzeti u obzir pri njihovom projektovanju. Zbog toga je u ovoj knjizi detaljno obrađena kompleksna analiza napona i deformacija usled relaksacije čelika za prednaprezanje, skupljanje i tečenje betona ugrađenog na mestu građenja.
U uvodu je opisan osnovni koncept projektovanja SK čelik- beton. U drugom poglavlju sažeto je prikazan istorijski razvoj spregnutih konstrukcija kod nas i u svetu. U trećem poglavlju analizirana su svojstva materijala koji se primenjuju u SK, sa prikazom i analizom zahteva iz najnovijih EN. Analizirani su čvrstoća betona na pritisak, radni i proračunski dijagrami, određivanje čvrstoće betona na zatezanje, dinamička čvrstoća na lom i u zavisnosti od broja ciklusa - zamor, deformacijska svojstva betona, vrednosti sekantnih modula elastičnosti, kao i promene naprezanja u toku vremena. Kada je o čeliku reč analizirani su dijagrami σ -ɛ. Uporedo su navedene oznake konstrukcionog čelika prema EN i JUS.

Četvrto poglavlje posvećeno je teorijskim osnovama proračuna spregnutih preseka sa i bez prednaprezanja. Razmatrana su naponska stanja spregnutih preseka bez sprezanja sa parcijalnim i potpunim sprezanjem, kao i preraspodela napona usled skupljanja i tečenja betona. Detaljno su opisane algebarske veze napona i deformacija betona, što je posebno važno sa aspekta praktičnih proračuna, počev od osnovnog koncepta viskoelastičnosti, reoloških modela uz kritički pregled teorija i radova iz ove oblasti. Prikazan je proračun presečnih sila u spregnutim presecima i njihova preraspodela, uz korišćenje aproksimativnih metoda. Detaljno je prikazana analiza preseka ali i elemenata konstrukcije, izloženih savijanju, metodom konačnih elemenata (MKE) uz generalizaciju proračuna. Matrica krutosti linijskih konačnih elemenata formirana je korišćenjem metode slojeva, a reološka svojstva betona i čelika za prednaprezanje uvedena su preko fiktivnog opterećenja. Pri tome su za viskozne materijale korišćene generalizovane inkrementalne veze napona i deformacija i metoda deformacije. Pokazano je kako se tačnost rezultata popravlja podelom elementa/konstrukcije na minimalni broj konačnih elmenata.

Peto, najobimnije poglavlje, posvećeno je problemu proračuna SK čelik - beton. Polazi se od koncepta sigurnosti u skladu sa EN 1994 i dokaza graničnih stanja. Obrađeni su spregnuti preseci sa punim čeličnim nosačima, spregnute rešetkaste konstrukcije i spregnuti stubovi. Za pune nosače analizirani su preseci za potpuno i parcijalno sprezanje uz klasifikaciju preseka i određivanje efektivnog preseka. Tretirani su: nosivost spregnutih preseka za savijanje, vertikalno smicanje, interaktivno dejstvo savijanja i smicanja, stabilnost čeličnog dela spregnutog preseka, preraspodela napona usled dugotrajnih procesa, kao i nosivost na podužno smicanje. Na numeričkim primerima ilustrovan je postupak dokaza nosivosti, kao i kriterijum upotrebljivosti. Analizirane su specifičnosti spregnutih preseka sa profilisanim limovima i rešetkaste spregnute konstrukcije.

Spregnuti stubovi razmatrani su sa aspekta dokaza nosivosti pri centričnom opterećenju, opterećenju pritiskom i jednoosnim savijanjem. Analiziran je uticaj poprečnih sila i uvođenje opterećenja u spregnuti stub. Analiza je propraćena primerom proračuna sa svim dokazima nosivosti i procene područja uvođenja opterećenja. Detaljno su obrađeni spojevi za zglobne sisteme, princip kontinuiranja, vijčani i kontaktni spojevi. Na kraju ovog poglavlja prikazane su i analizirane specifičnosti primene spregnutih konstrukcija u zgradama i specifičnosti u vezi sa seizmičkom otpornošću.

Prikazane su, takođe, vrste spregnutih mostova sa osvrtom na njihov razvoj i analizu karakterističnih primera mostova izgrađenih u SFRJ i u inostranstvu. Opisano je izvođenje spregnutih mostova bez skela i oplate. Pri tome, čelične grede primaju početne uticaje od sopstvene težine. Prikazana je tehnologija građenja mostova sa etapnim betoniranjem i uvođenjem prednaprezanja u betonsku ploču. Analizirani su neki rezultati novijih ispitivanja spregnutih preseka, sa vruće valjanim profilima i njihova optimizacija. Opisana je primena montažnih kolovoznih ploča čime su redukovani uticaji usled skupljanja i tečenja betona. Sažeto su komentarisane preporuke za projektovanje, oblikovanje detalja i izvođenje SK mostova različitih tipova. Prikazan je način dokaza nosivosti spregnutih mostova, kao i analiza smičućih veza i fenomena zamora.
lzložene teorijske osnove i drugi aspekti analize i projektovanja spregnutih konstrukcija usaglašene su sa Evropskim normama. Da bi se lakše razumeo i koristio tekst, prikazano je nekoliko numeričkih primera. Polazeći od stanja u ovoj oblasti, naznačeni su pravci razvoja ovih konstrukcija.
Iz recenzije:
“…Ovo delo po svojoj strukturi I sadržaju predstavlja širu studiju posvećenu analizi I konstruisanju spregnutih kosntrukcija čelik-beton različite namene I može biti od interesa za: projektante, studente završnih godina studija građevinarstva, kao I studente poslediplomskih i/ili doktorskih strudija…”
Prof.dr Dušan Najdanović, Gradjevinski fakultet Beograd,
V.prof. dr Đorđe Lađinović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

SADRŽAJ
1. Uvodne napomene
1.1 Osnovni koncept
1.2 Vrste spregnutih konstrukcija čelik-beton, prednosti i nedostatci
2. Istorijski razvoj spregnutih konstrukcija
3. Materijali za spregnute konstrukcije
3.1 Beton
3.1.1 Čvrstoća betona
3.1.2 Deformaciona svojstva betona
3.2 Čelik
3.2.1 Konstruktivni čelik
3.2.2 Hladno oblikovani profilisani lim
3.2.3 Betonski čelik
4. Teorijske osnove za proračun spregnutih preseka
4.1 Geometrijske karakteristike preseka
4.2 Naponska stanja spregnutih konstrukcija
4.3 Algebarske veze napona i deformacija betona
4.3.1 Osnovni koncept viskoelastičnosti
4.3.2 Reološki modeli
4.3.3 Pregled teorija i radova
4.3.3.1 Teorija starenja betona
4.3.3.2 Poboljšana teorija starenja betona
4.3.3.3 Bolcmanov (Boltzman) princip superpozicije
4.3.3.4 Ilston-Džordanova (Illston-Jordan) veza napona i deformacija
4.3.3.5 Nasledna teorija starenja
4.3.3.6 Predlog profesora Milana Đurića
4.3.3.7 Rešenje Dišingerove (Dischinger) diferencijalne jednačine prema autorima Rišu i Jingvirtu (Rusch i Jungwirth)
4.3.3.8 Predlog Trosta
4.3.3.9 Izraz po Ulickom
4.3.3.10 Predlog prof. Ivkovića
4.3.3.11 Bažantov modul-efektivni modul starenja
4.3.3.12 Opšti oblik inkrementalne veze napona i dilatacija betona
4.4 Proračun presečnih sila u spregnutim presecima
4.4.1 Preraspodela presečnih sila
4.4.2 Definicija preraspodele presečnih sila u matematičkom smislu
4.4.3 Aproksimativne metode određivanja preraspodele presečnih sila
4.4.3.1 Rešenje pomoću približne funkcije toka vremenski zavisnih presečnih sila
4.4.3.2 Diferencna metoda
4.4.4 Izrazi prema prof. M. Đuriću
4.5 Primer određivanja presečnih sila u spregnutim presecima čelik – beton
4.5.1 Sistem jednačina
4.5.2 Primer određivanja presečnih sila u spregnutom preseku čelični nosač – prednapregnuta betonska ploča
5. Proračun spregnutih konstrukcija čelik - beton
5.1 Koncept sigurnosti
5.1.1 Uvod
5.1.2 Dokazi graničnih stanja
5.1.2.1 Karakteristične vrednosti za uticaje
5.1.2.2 Karakteristične vrednosti za svojstva materijala
5.1.3 Pouzdanost i verovatnoća otkaza
5.2 Spregnuti preseci sa punim čeličnim nosačima
5.2.1 Puno i parcijalno sprezanje, stepen sprezanja
5.2.2 Nosivost spregnutih preseka
5.2.2.1 Klasifikacija preseka
5.2.2.2 Efektivni presek
5.2.2.3 Nosivost na savijanje
5.2.2.4 Nosivost na vertikalno smicanje
5.2.2.5 Interakcija savijanje-smicanje
5.2.2.6 Stabilnost čeličnog dela spregnutog preseka
5.2.2.7 Uticaj tečenja i skupljanja u spregnutim nosačima (preraspodela napona)
5.2.2.8 Nosivost na podužno smicanje
5.2.3 Proračunski primer 1 – Dokaz nosivosti
5.2.3.1 Ulazni podaci
5.2.3.2 Prethodno dimenzionisanje
5.2.3.3 Klasifikacija poprečnih preseka
5.2.3.4 Plastični moment nosivosti u polju
5.2.3.5 Plastični moment nosivosti nad osloncem
5.2.3.6 Dokaz nosivosti na savijanje
5.2.3.7 Dokaz nosivosti na poprečne sile
5.2.3.8 Bočno – torziono izvijanje
5.2.3.9 Dokaz sprezanja
5.2.4 Upotrebljivost spregnutih preseka
5.2.4.1 Kriteriji upotrebljivosti
5.2.4.2 Proračunski primer 1 – Dokaz upotrebljivosti
5.2.5 Specifičnosti spregnutih preseka sa profilisanim limovima
5.3 Spregnute rešetkaste konstrukcije
5.4 Spregnuti stubovi
5.4.1 Dokaz nosivosti centrično opterećenih stubova
5.4.2 Dokaz nosivosti preseka opterećenog pritiskom i jednoosnim savijanjem
5.4.3 Dokaz nosivosti preseka opterećenog pritiskom i dvoosnim savijanjem
5.4.4 Uticaj poprečne sile
5.4.5 Uvođenje opterećenja u spregnuti stub
5.4.6 Eksperimentalne i teorijske analize
5.4.7 Proračunski primer 2 – spoljašnji stub 7-spratne poslovne zgrade
5.4.7.1 Statički sistem i geometrija
5.4.7.2 Analiza opterećenja
5.4.7.3 Prethodno dimenzionisanje
5.4.7.4 Geometrijske karakteristike komponenti spregnutog preseka
5.4.7.5 Ograničenja primene pojednostavljenog postupka proračuna
5.4.7.6 Dokaz nosivosti na centrični pritisak
5.4.7.7 Dokaz nosivosti na pritisak i jednoosno savijanje
5.4.7.8 Dokaz nosivosti na poprečne sile
5.4.7.9 Dokaz prionljivosti čeličnog profila i betona (područje uvođenja opterećenja)
5.5 Spojevi
5.5.1 Principi zglobnih spojeva
5.5.2 Principi kontinuiranih spojeva
5.5.3 Vijčani spojevi
5.5.4 Kontaktni spojevi
6. Primena sprezanja u mostogradnji
6.1 Vrste spregnutih mostova i njihove prednosti
6.2 Razvoj spregnutih mostova
6.3 Napomene za projektovanje i izvođenje spregnutih mostova
6.4 Dokaz nosivosti
6.5 Smičuća veza
6.6 Zamor
7. Završne napomene
8. Popis literature
9. Sažetak i Summary
10. Indeks pojmova


 


Zbog problema kontakt forme

porudzbine saljite direktno na email

agmknjiga@gmail.com 

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)




Novi naslovi u pripremi

1. Solid Cam
    Slaviša Ivanović


2. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

3. Autocad 2007
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanoviđ

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Klasicizam u domaćoj arhitekt. XIX i XX veka
    Goran Polovina  USKORO

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević


Knjige iz uvoza

Modeliranje konstrukcija prema Eurocode3

modeliranje konstrukcija prema eurocode 3autori: Dujmović, Androić, Džeba,

godina: 2004,
strana: 625,
povez : tvrdi,
format: B-5
Cena: 6600,00 rsd 3300.00rsd

Savremeni pristup projektovanju konstrukcija podrazumeva suštinsko poznavanje dokaza pouzdanosti konstrukcija koji se temelji na jednom novom pojmu u inženjerstvu koji se naziva modeliranje konstrukcija. Ovaj je udžbenik usmeren na objašnjenje tog novog pojma kao i na ukazivanje na njegovo značenje u evropskoj normi za konstrukcije.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net