Izdanja AGM Knjige

Prozori

prozori

 Izdavač:       AGM KNJIGA
 Godina:        2019
 Br.strana:     606
 Povez:          MEK
 ISBN:           978-86-6048-006-6
 Cena :          4950,00 rsd
PDF sadržaj i odeljak

Prozori su danas ukras zgrade, njene oči i njen neophodan deo, kao deo njenog

tela.

Prozor je jedan vrlo složen element građevine a njegova korisnost, upotreba i

sadržajnost su mnogostruke i služe kako sklopu same zgrade, tako i korisniku.

Može se slobodno reći, osim retkih izuzetaka, da su prozori potrebni na svim

zgradama i na svim prostorijama. Međutim, njihov zadatak nije uvek isti . Postoje

izvesna svojstva, da tako kažemo, koja su u većini slučajeva ista, kao što su

propuštanje svetlosti i provetravanje. Prozor istovremeno čuva prostoriju od

buke, prašine, kiše, snega i vetra i obezbeđuje toplotnu zaštitu, skoro kao i zid.

Da ne pominjemo, da je poznato, od kolike je važnosti oblik, veličina, broj, dizajn

prozora, kada je reč o estetskom vrednovanju jedne građevine.

Prozorski otvor postoji vekovima od prve kolibe do grčkih i rimskih zgrada sa

dekoracijama u vidu timpanona, do srednjevekovnih prozora sa okruglim

komadima stakla povezanim sa olovom do savremenih prozora sa staklom i

zid-zavesa. Nekada su prozori zatvarani sa drvenim kapcima, što se negde i danas

koristi. Iako su poznavali staklo jos u rimsko doba ljudi su tehnologiju vučenog

stakla pronašli tek u XIX veku Nove Ere. U srednjem veku su prozore zatvarali sa

komadima stakla spojenim olovom.

Pošto prozor osim lepote ima i praktičnu stranu i jedan je od najčešćih

elemenata moderne zgrade, mnogi su stručnjaci o njemu pisali.

Jedni su proučavali i opisivali drvene prozore, drugi metalne, treći betonske i

plastične.

Autor ove knjige obuhvatio je, ovim svojim delom, sve vrste prozora.

Knjiga obuhvata:

• Istoriju prozora u svetu

• Materijale za izradu prozora i prozore izrađene od različitih materijala

• Staklo, vrste stakla

• Načine otvaranja prozora

• Roletne i zastore

• Prozor za hendikepirane osobe

• Primer standardizacije prozora

• Protivpožarnu zaštitu

• Proračune za toplotnu izolaciju

• Niz detalja i dimenzija raznih vrsta prozora.

Knjiga ima oko 350 strana crteža i slika i može se 

3D matematički modeli kretanja podzemnih voda i transporta zagađenja u hidrogeologiji + CD El. pošta

3D matematički modeli kretanja podzemnih voda i transporta zagađenja u hidrogeologijiAutor: Dr Dragan Kaludjerović

Godina: 2009
Br.strana: 190
Povez: mek, fotografije u boji
Format: A-4
Cena: 3300.00 rsd  1650.00 rsd


Ovom knjigom popuniće se veoma važan, a u ovo vreme, krajnje oskudan prostor, u naučnoj i stručnoj literaturi Srbije i okolnih zemalja, vezanoj za kvantitativni tretman podzemnih voda. Praktično, na ovaj način dobijamo prvu knjigu koja kod nas celovitije tretira simulaciju strujanja i transporta zagađenja kroz izdan i njenu vadoznu zonu primenom 3D modeliranja. Nažalost, tendencije pogoršanja kvaliteta izvorišta podzemnih voda su sve izraženije i matematički modeli simulacije transporta zagađenja su najpouzdaniji metod prognoze i kontrole – remedijacije zagađenja.

CD sadrži  verziju programa Visual MODFLOW koji je potpuno aktivan mesec dana od instalacije. Sve opcije su dostupne a postoji i tutorijal za korisćenje programa. Program je napravljen u Schlumberger Water Services kompaniji. Svi modeli u knjizi radjeni su sa ovim programom.
Povoljna je okolnost da se autor ove knjige više godina intenzivno bavio problematikom 2D i 3D modeliranja, uključujući jednogodišnji boravak u svetski poznatoj kompaniji Waterloo Hydrogeologic Inc., koji mu je bio od velike koristi. Vremenom, on uspeva da savlada sve kompleksnije procese advekcije, disperzije, adsorpcije i biodegradacije i sa uspehom ih razreši na više konkretnih primera iz Srbije i okruženja.
Kao poznavalac kompjuterske tehnike i modernih načina modeliranja, autor vrlo umešno uklapa najprimenjivije programske pakete, korišžene u svetu za 3D simulaciju kretanja podzemnih voda i migraciju zagađivača, u odgovarajuže primere koje je rešavao u praksi. Takvi primeri su, između ostalih, izvorišta Vrbas i Trnovče-Miloševac, prvi put rešavani u Srbiji takvim pristupom. Posebno treba istaži vrlo korisne prateže komentare autora o prednostima i manama ovog ili onog programskog paketa,  odnosno modela. Slična ocena se može dati za primer simulacije prirodne biodegradacije i remedijacije ksilena u Makiškoj izdani, veoma važnoj za vodosnabdevanje Beograda.
Izuzetno veliki broj podataka literature, zabeležen uobičajenim načinom, veliki broj šema, grafičkih prikaza, registovanih uobičajenim signaturama, elementi su, koji nam omogućuju da konstatujemo, da je knjiga uradjena načinom, koji se koristi kod objavljivanja univerzitetskih publikacija. Posebna odlika knjige je njena izuzetna preglednost. Svi navedeni stavovi su veoma jasno prikazani.
Ovom knjigom obogaćuje se naša literatura u ovoj oblasti hidrogeologije i kao takva pobudiće interesovanje u našoj naučnoj i stručnoj javnosti, posebno u krugovima koji se bave kvantitativnim tretiranjem podzemne vode, naročito za naše mlade kadrove-buduće specijaliste u oblasti trodimenzionalnog modeliranja.

Iz sadržaja:

1 Uvod
2 Savremeni programski paketi koji se koriste za 3D simulaciju kretanja podzemnih voda i transporta  zagađenja sa teoretskim osnovama
     2.1 3D Simulacija kretanja podzemne vode – program Modflow    
     2.2 3D Hidrodinamička analiza praćenja čestice – program Modpath    
              Jedan primer primene metode praćenja čestice
     2.3 Matematičko modeliranje metodom analitičkih elemenata – program WinFlow    
     2.4 3D Simulacija transporta zagađenja – program  MT3DMS    
3 Hidrodinamička analiza budućeg izvorišta za vodosnabdevanje grada Vrbasa i određivanje zone sanitarne zaštite
     3.1 Sadašnji uslovi vodosnabdevanja grada Vrbas    
     3.2 Prostor istraživanja i kratak osvrt na korišćenu dokumentaciju    
     3.3 Geološke i hidrogeološke podloge za izradu modela    
     3.4 Hidrogeološki model područja istraživanja    
     3.5 Preliminarna hidrodinamička analiza prve izdani metodom analitičkih elemenata – program WinFlow
     3.6 3D hidrodinamička simualcija kretanja podzemne vode – programi Modflow i Modpath    
4 Projektovanje izvorišta velikog kapaciteta (1000 l/s) uz pomoć 3D matematičkog modela strujanja podzemne vode i simulacija advektivnog transporta  – Projekat “Spas na Dojransko Esero”    
     4.1 Uvod    
     4.2 Osnovne postavke 3D hidrodinamičkog modela kao podloge za projektovanje izvorišta    
     4.3 Konceptualni model hidrogeološkog sistema Gavato    
     4.4 Geološki model hidrogeološkog sistema Gavato    
     4.5 3D Numerički model strujanja podzemne vode    
     4.6 Rezultat numeričke simulacije – Jul 2001. godine    
     4.7 Rezultati numeričke simulacije -  Maj 2002. godine    
     4.8 Prognoza rada bunarskog sistema Gavato    
     4.9 Određivanje 3D zone sanitarne zaštite    
     4.10 Komentar    
5 Određivanje 3D zone sanitarne zaštite za izvorište “Grmić” u Bijeljini kapaciteta 520 l/s    
     5.1 Uvod    Error: Reference source not found
     5.2 3D Geološki model Semberijske izdani    
     5.3 3D Hidrodinamički model Semberske izdani    
     5.4 3D Zona sanitarne zaštite za kapacitet izvorišta “Grmić” od 570 l/s (približno sadašnjem stanju) i kanalom Drina - Dašnica kao novim graničnim uslovima    
     5.5 Zaključak    
6 Prikaz izrade matematičkog modela na potezu Trnovče – Miloševac - Lozovik u cilju određivanja eksploatacionog kapaciteta izvorišta i zone sanitarne zaštite za potrebe vodosnabdevanja Velike Plane
     6.1 Uvod    
     6.2 Hidrogeologija aluviona reke Velike Morave na istražnom području    
     6.3 Režim aluvijalne izdani    
     6.4 Matematički model aluviona reke Velike Morave na potezu sela Veliko Orašje-Trnovče – Miloševac
     6.5 Prognoza eksploatacionih kapaciteta izvorišta Miloševac    
     6.6 Određivanje zone sanitarne zaštite projektovanog izvorišta    
     6.7 Zaključak    
7 Uticaj karakteristika vadozne zone na transport zagađenja sa posebnim osvrtom na promenu geohemijskih karakteristika usled zagađenja sa deponija otpada    
     7.1 Uvod    
     7.2 Jednačine kretanja podzemne vode i transporta zagađenja kroz vadoznu zonu    
     7.3 Uporedni prikaz simulacije transporta zagađenja na profilima različitih karakteristika    
     7.4 Osvrt na promenu geohemijskih karakteristika podzemne vode usled zagađenja sa deponija otpada    
     7.5 Zaključak    
8 Izrada nestacionarnog numeričkog modela izdani formirane u rečnoj dolini reke Ezousa (Republika Kipar) sa ciljem dobijanja podloge za ispitivanje veštačkog prihranjivanja izdani    
     8.1 Uvod    
     8.2 Konceptualni i numerički model izdani formiranoj u dolini reke Ezousas    
     8.3 Zaključak    
9 Kvantifikacija uticaja Velikog Kanala kod grada Vrbasa zagađenog otpadnim vodama na kvalitet voda prve izdani    
     9.1 Uvod    
     9.2 Opšti podaci    
     9.3 Hidrogeološke karakteristike terena    
     9.4 Modelska simulacija transporta zagađenja    
     9.5 Početni i granični uslovi modela    
     9.6 Prikaz i analiza rezultata simulacije transporta zagađenja    
10 Simulacija transporta nitrata kroz zasićenu i nezasićenu sredinu na primeru izvorišta za vodosnabdevanje gradova Velike Plane i Smederevske Palanke    
     10.1 Uvod    
     10.2 Lokacija izvora zagađenja    
     10.3 Hidrogeološke karakteristike terena    
     10.4 Metodološki pristup    
     10.5 Modelska simulacija transporta    
     10.6 Simulacija u nezasićenoj zoni    
     10.7 Simulacija u zasićenoj zoni    
     10.8 Prikaz rezultata simulacije transporta zagađenja    
11 Numerički eksperiment u cilju smanjene neodređenosti 3D modela transporta zagađenja u podzemnim vodama    
12 Prikaz primene 3D simulacije transporta zagađenja u cilju određivanja metode remedijacije TCE (trihloretena) rastvorenog u podzemnoj vodi
13 Prikaz pristupa određivanja trajanja pump-and treat sistema za revitalizaciju visoko rastvorljivog DNAPL-a iz veštačke izdani formirane ispod HIP Petrohemije
14 Simulacija prirodne biodegradacije i remedijacije ksilena u Makiškoj izdani

 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Metalne konstrukcije 1

Metalne konstrukcije 1Autor: Davorin Hugo Lončarić

Godina: 2007
Br.strana: 511
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena: 3300.00 rsd


S obzirom da su još uvek u primeni stari propisi i norme iz oblasti čeličnih konstrukcija, ovaj udžbenik je koncipiran sa namerom da problematiku proračuna čeličnih kosntrukcija u duhu evropskih normativa i preporuka približi korisnicima, pre svega studentima građevinkog fakulteta i a i stručnjacima iz prakse.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net