Izdanja AGM Knjige

Droga i ljudsko ponašanje

  Autor:          Stevan P. Petrović
  Izdavač:       AGM KNJIGA
  Godina:        2019
  Br.strana:     402
  Povez:          MEK
  ISBN:           978-86-6048-003-5
  Cena :          1320,00 rsd / 11e    na popustu  1100sadržaj i odeljak

Šesto izdanje ove knjige, pouzdan je znak da je u prethodnim izdanjima ostvaren visok domašaj u pogledu sadržine i da je nađen put do onih čitalaca, koji su prva izdanja nekako zaobilazili, smatrajući da je to štivo koje za njih nije od posebnog značaja. To su uglavnom roditelji koji su najčešće rezonovali tako kao da je to je nešto što se ne dešava njima i njihovoj deci nego nekom drugom. Kada bi se na najdirektniji način i sami suočili sa drogom i njenim pogubnim posledicama, tada je, najčešće, bilo već kasno. Stručno i emotivno ne pripremljeni, u očaju nisu znali kako da se ponašaju i šta im valja činiti, za razliku od onih koji su se blagovremeno interesovali za opasnosti od droga i edukovali se čitanjem literature koja obrađuje ovu materiju. U ovoj vrsti literature knjiga Droga i ljudsko ponašanje zauzima značajno mesto.

Sama činjenica da jedna ovakva knjiga doživljava svoje šesto izdanje, govori u prilog najmanje dve stvari: prvo, da je problem koji tretira podjednako aktuelan više decenija i, drugo, da među širom čitalačkom publikom postoji povećano interesovanje da se iz prve ruke stručnjaka nešto više sazna o narkomaniji, kao najvećoj pošasti dvadesetprvog veka, o kojoj zbog neobaveštenosti postoji mnogo više zabluda i poluistina, nego pouzdanih znanja, koja se mogu korisno primeniti u svakodnevnom životu i lekarskoj praksi.

Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2013 El. pošta

Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2013Autor: grupa autora - zbornik Izdavač:
Izdavač: UTVSI- SAVETOVANJE NA JAHORINI
Godina: 2013.
Br.strana: 378
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1320,00 rsd


SADRZAJ
I A. EVROPSKA REGULATIVA
1. NOVE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI VODA
Slobodan Petković
2. BEZBEDNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE - UPRAVLJANJE RIZICIMA U
REDOVNOM RADU I KRIZNIM SITUACIJAMA
3. KONTROLA VODOVODNE MREŽE I GUBICI VODE
RADNI LIST UTVSI DVGW W 392
4. 3T METODOLOŠKI VODIČ ZA TARIFE, TAKSE I TRANSFERE U EVROPSKOM
SEKTORU VODOSNABDEVANJA
I B. KVALITET VODE ZA PIĆE
5. VODA ZA PIĆE IZ CENTRALNIH VODOVODNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI U
PERIODU OD 2003 DO 2012. GODINE- ZDRAVSTVENI ASPEKT
6. PREKURSORI DEZINFEKCIONIH NUSPRODUKATA U PODZEMNOJ VODI -
ANALIZA I ZASTUPLJENOST NA TERITORIJI AP VOJVODINE
7. KVALITET VODE ZA PIĆE U VODOVODNOM SISTEMU BIJELJINA
8. ANALIZA KVALITETA VODE PRIJEDORSKOG VODOVODA SA ASPEKTA
FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE KONTROLE U PERIODU 2007-2013 GOD.
9. UVOĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETETOM U VODOVODU PRIJEDOR
10. ODREĐIVANJE BROMATA U VODI METODOM JONSKE HROMATOGRAFIJE
11. ANALIZA METALA U ARTEŠKIM BUNARIMA SEMBERIJE
12. EFIKASNOST SRBIJANSKOG PRIRODNOG ZEOLITA U POBOLJŠANJU KVALITETA
PIJAĆE VODE
13. MERENJE SEZONSKIH PROMENA TEMPERATURE VODE I RASTVORENOG
KISEONIKA U AKUMULACIJI ĆELIJE
14. MONITORING METALA NA IZVORIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAKTAŠI
I C. RAZVOJ - PRORAČUNI - MODELIRANJE
15. RAZVOJNE AKTIVNOSTI U VODOVODU A.D. PRIJEDOR - POVEZIVANJE I I II
VISINSKE ZONE VODOSNABDJEVANJA
16. GLAVNI PROJEKAT PRVE FAZE PPV „HADŽET“ KAPACITETA 275 L/S
17. ZAVRŠETAK RADOVA I ISKUSTVA SA PROBNOG RADA PPV "KOPAONIK"
KAPACITETA 50 L/S
18. PRIJEDLOG MODELA ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA NA POSTROJENJU ZA
TRETMAN SIROVE VODE U ISTOČNOM SARAJEVU
19. PRIMERI PRIMENE GENETSKIH ALGORITAMA U PROJEKTOVANJU
VODOVODNIH SISTEMA
20. TEHNO - EKONOMSKA ANALIZA ZA IZBOR TEHNOLOGIJE ZA TRETMAN
MULJA NA PPV MAKIŠ
21. DUGOROČNI PROGRAM UNAPRJEĐENJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U
SKLADU SA STANDARDIMA EU
STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA OPĆINE TUZLU, ZENICU I TRAVNIK
DRUGA TEMATSKA OBLAST:
RACIONALNO POSLOVANJE VODOVODNIH SISTEMA
II A.GUBICI VODE U SISTEMIMA VODOVODA
1. REDOSLJED AKTIVNOSTI PO PROGRAMU SMANJENJA GUBITAKA U
BANJALIČKOM SISTEMU VODOSNABDIJEVANJA
2. AKTIVNOSTI NA MJERENJIMA I RADOVIMA NA SMANJENJU GUBITAKA NA
MIKRO ZONI „RISTIN GAJ“ U BANJALUČKOM SISTEMU VODOSNABDIJEVANJA
3. SMANJENJE GUBITAKA REDUKCIJOM PRITISAKA U VODOVODNOJ
DISTRIBUTIVNOJ MREŽI GRADA UŽICA
4. EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE ŠABLONA POTROŠNJE POMOĆU
VODOMERA SA DALJINSKIM OČITAVANJEM - PRIMER GRADA UŽICA
5. KLJUČNI INDIKATORI NEOBRAČUNATE VODE U VODOVODIMA SREDNJE
BOSNE
6. UTICAJ STANJA INFRASTRUKTURE NA STVARNE GUBITKE VODE U
VODOVODNIM SISTEMIMA
7. NOVE TEHNOLOGIJE U MERENJU I OČITAVANJU POTROŠENE VODE
II B. ENERGETSKA EFIKASNOST
8. ANALIZA RADA CRPNIH STANICA SA STANOVIŠTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
9. ANALIZA MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE U VODOVODU MILOŠ MITROVIĆ
VELIKA PLANA
10. MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ENERGIJE SLOBODNOG PADA U VODOVODNIM
SISTEMIMA SA PUMPAMA U TURBINSKOM REŽIMU
11. PRELIMINARNI („WALKTHROUGH“) ENERGETSKI AUDIT PUMPNOG
POSTROJENJA VODOVODNOG SISTEMA BRATUNAC
12. IZRAČUNAVANJE ENERGETSKOG FAKTORA KWH/M³ I NJEGOVA PRIMENA U
VODOVODNIM SISTEMIMA U FUNKCIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
II C. UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE VODOVDNIH
SISTEMA
13. SCADA SISTEM PRIJEDORSKOG VODOVODA
14. VODOSNABDEVANJE U USLOVIMA REKONSTRUKCIJE CS STUDENTSKI GRAD -
PRIPREMNI RADOVI ZA SMANJENJE RIZIKA NA CS STUDENTSKI GRAD
15. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE CRPNE STANICE „STUDENTSKI GRAD“
PS 23-2M³/S ČISTE VODE
TEHNIČKO REŠENJE - PRIKAZ IZ GLAVNOG PROJEKTA
16. CRPNA STANICA LEŠĆE-TEHNIČKI USLOVI ZA POBOLJŠANJE
VODOSNABDEVANJA
17. ODRŽAVANJE OPREME NA POSTROJENJIMA ZA PREČIŠĆAVANJE PRIRODNIH
VODA
18. PRIMENA POLIETILENSKIH CEVI SA ELEKTROFUZIONIM ZAVARIVANJEM KOD
INSTALIRANJA PUMPNIH AGREGATA
19. REKONSTRUKCIJA P.S. LJUBERAĐA I P.S. BABUŠNICA
20. NOVI PRISTUP PREVENTIVNOM ODRŽAVANJU PUMPNIH STANICA
TREĆA TEMATSKA OBLAST:
ZAŠTITA VODA
III A. ISTRAŽIVANJE, PROJEKTOVANJE
1. DISPERZIJA VAZDUHA U TROFAZNOM FLUIDIZOVANOM SLOJU
2. UPRAVLJANJE DIFUZNIM ZAGAĐENJEM NA RURALNOM PODRUČJU - PRIMER
ZA SLIV REKE KOLUBARE
3. MONITORING RAFINERIJSKIH OTPADNIH VODA
4. EKSPERIMENTALNI SLIVOVI ZA IZUČAVANJE INFILTRACIJE KIŠNIH VODA U
URBANIM PODRUČJIMA
III B. KANALIZACIONI SISTEMI
5. DUGOROČNI PROGRAM UNAPRJEĐENJA SISTEMA PRIKUPLJANJA, ODVODNJE
I TRETMANA OTPADNIH VODA U SKLADU SA STANDARDIMA EU
STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA OPĆINE TUZLU, ZENICU I TRAVNIK
6. PRIKAZ GENERALNIH REŠENJA ODVOĐENJA UPOTREBLJENIH I KIŠNIH VODA
NASELJA BRUS I BLACE
7. ANALIZA SLEGANJA TERENA USLED SNIŽENJA NIVOA PODZEMNIH VODA U
FAZI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
8. UTICAJ USPORA HEPS „ĐERDAP I“ NA OBJEKTE BEORADSKOG
KANALIZACIONOG SISTEMA
III C. TRETMAN OTPADNIH VODA (I MULJA)
9. ANALIZA STANJA I PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH
VODA
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA OBRADE MULJA IZ PROCESA TRETMANA GRADSKIH
OTPADNIH VODA OPŠTINE BIHAĆ
11. TRETMAN OTPADNIH VODA U MALIM TURISTIČKIM NASELJIMA
12. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA "IZGRADNJA POSTOJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA LESKOVCA I PROŠIRENJE KANALIZACIONE MREŽE"
ČETVRTA DEO
1. MULTIKRITERIJALNA ANALIZI ZA POTREBE ODREĐIVANJA ZONA SANITARNE
ZAŠTITE NA PRIMJERU IZVORIŠTA ''VRIJESKA'', SRBAC, REPUBLIKA SRPSKA
2. KRITIČKI OSVRT NA VAŽEĆI PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE
ZA PIĆE
3. POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI RADA PASTRMSKOG RIBNJAKA JABLANICA
4. PREPORUKE ZA SAVREMENO UPRAVLJANJE VODOVODNIM I
KANALIZACIONIM SISTEMIMA U FUNKCIJI EVROINTEGRACIJA SRBIJE
5. NAČINI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KADROVA U VODOVODNIM I
KANALIZACIONIM SISTEMIMA
6. ISPITIVANJE KONCENTRACIJE POJEDINIH TEŠKIH METALA U OTPADNIM
VODAMA BKS


 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Hidrotehničke građevine 1

Hidrotehničke građevine 1Autor: Prof. dr. sc. Petar Stojic, dipl. ing.gradj.

Godina: 1997
Br.strana: 481
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena :  2530.00 


Autor u ovoj knjizi daje sveobuhvatni pregled s razlicitih aspekata izgradnje brana od pocetka do danas. Brana je veoma kompleksna gradjevina za ciju realizaciju je potrebno raspolagati postojecim saznanjima iz širokog podrucja tehnickog znanja ali i drugih. Knjiga je od izuzetno edukativnog karaktera kako za studente tako i za inženjere u praksi.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net