Izdanja AGM Knjige

Biodizel, biogas, biomasa

Biodizel, biogas, biomasaAutor: Miloš Radaković

Godina: 2009
Br.strana: 164
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 1320.00 rsd // 11 EUR  na popustu 1100,00 rsd 9,5eur


Ova knjiga je zamišljena kao pomoć pri izučavanju problematike obnovljivih izvora energije (OIE), a posebno biogasa, biodizela i biomase i može se smatrati da sa knjigom „Obnovljivi izvori energije 1“ potpuno pokriva oblast OIE.
Knjiga je preporučljiva kao štivo svima onima koji se bave energetikom, kao pomoć pri radu, inženjerima, studentima, đacima i profesorima, koji imaju dodira sa svim ili nekim od vrsta obnovljivih izvora energije a i onima koji žele da više saznaju o aktuelnoj problematici i koji razmišljaju o racionalizaciji potrošnje energije i planiranju korišćenja drugih izvora energije za svakodnevne potrebe.

Opširnije...
Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2013 El. pošta

Vodovodni i kanalizacioni sistemi 2013Autor: grupa autora - zbornik Izdavač:
Izdavač: UTVSI- SAVETOVANJE NA JAHORINI
Godina: 2013.
Br.strana: 378
Povez: mek
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: 1320,00 rsd


SADRZAJ
I A. EVROPSKA REGULATIVA
1. NOVE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI VODA
Slobodan Petković
2. BEZBEDNO SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE - UPRAVLJANJE RIZICIMA U
REDOVNOM RADU I KRIZNIM SITUACIJAMA
3. KONTROLA VODOVODNE MREŽE I GUBICI VODE
RADNI LIST UTVSI DVGW W 392
4. 3T METODOLOŠKI VODIČ ZA TARIFE, TAKSE I TRANSFERE U EVROPSKOM
SEKTORU VODOSNABDEVANJA
I B. KVALITET VODE ZA PIĆE
5. VODA ZA PIĆE IZ CENTRALNIH VODOVODNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI U
PERIODU OD 2003 DO 2012. GODINE- ZDRAVSTVENI ASPEKT
6. PREKURSORI DEZINFEKCIONIH NUSPRODUKATA U PODZEMNOJ VODI -
ANALIZA I ZASTUPLJENOST NA TERITORIJI AP VOJVODINE
7. KVALITET VODE ZA PIĆE U VODOVODNOM SISTEMU BIJELJINA
8. ANALIZA KVALITETA VODE PRIJEDORSKOG VODOVODA SA ASPEKTA
FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE KONTROLE U PERIODU 2007-2013 GOD.
9. UVOĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETETOM U VODOVODU PRIJEDOR
10. ODREĐIVANJE BROMATA U VODI METODOM JONSKE HROMATOGRAFIJE
11. ANALIZA METALA U ARTEŠKIM BUNARIMA SEMBERIJE
12. EFIKASNOST SRBIJANSKOG PRIRODNOG ZEOLITA U POBOLJŠANJU KVALITETA
PIJAĆE VODE
13. MERENJE SEZONSKIH PROMENA TEMPERATURE VODE I RASTVORENOG
KISEONIKA U AKUMULACIJI ĆELIJE
14. MONITORING METALA NA IZVORIŠTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAKTAŠI
I C. RAZVOJ - PRORAČUNI - MODELIRANJE
15. RAZVOJNE AKTIVNOSTI U VODOVODU A.D. PRIJEDOR - POVEZIVANJE I I II
VISINSKE ZONE VODOSNABDJEVANJA
16. GLAVNI PROJEKAT PRVE FAZE PPV „HADŽET“ KAPACITETA 275 L/S
17. ZAVRŠETAK RADOVA I ISKUSTVA SA PROBNOG RADA PPV "KOPAONIK"
KAPACITETA 50 L/S
18. PRIJEDLOG MODELA ODRŽAVANJA TEHNIČKIH SISTEMA NA POSTROJENJU ZA
TRETMAN SIROVE VODE U ISTOČNOM SARAJEVU
19. PRIMERI PRIMENE GENETSKIH ALGORITAMA U PROJEKTOVANJU
VODOVODNIH SISTEMA
20. TEHNO - EKONOMSKA ANALIZA ZA IZBOR TEHNOLOGIJE ZA TRETMAN
MULJA NA PPV MAKIŠ
21. DUGOROČNI PROGRAM UNAPRJEĐENJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U
SKLADU SA STANDARDIMA EU
STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA OPĆINE TUZLU, ZENICU I TRAVNIK
DRUGA TEMATSKA OBLAST:
RACIONALNO POSLOVANJE VODOVODNIH SISTEMA
II A.GUBICI VODE U SISTEMIMA VODOVODA
1. REDOSLJED AKTIVNOSTI PO PROGRAMU SMANJENJA GUBITAKA U
BANJALIČKOM SISTEMU VODOSNABDIJEVANJA
2. AKTIVNOSTI NA MJERENJIMA I RADOVIMA NA SMANJENJU GUBITAKA NA
MIKRO ZONI „RISTIN GAJ“ U BANJALUČKOM SISTEMU VODOSNABDIJEVANJA
3. SMANJENJE GUBITAKA REDUKCIJOM PRITISAKA U VODOVODNOJ
DISTRIBUTIVNOJ MREŽI GRADA UŽICA
4. EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE ŠABLONA POTROŠNJE POMOĆU
VODOMERA SA DALJINSKIM OČITAVANJEM - PRIMER GRADA UŽICA
5. KLJUČNI INDIKATORI NEOBRAČUNATE VODE U VODOVODIMA SREDNJE
BOSNE
6. UTICAJ STANJA INFRASTRUKTURE NA STVARNE GUBITKE VODE U
VODOVODNIM SISTEMIMA
7. NOVE TEHNOLOGIJE U MERENJU I OČITAVANJU POTROŠENE VODE
II B. ENERGETSKA EFIKASNOST
8. ANALIZA RADA CRPNIH STANICA SA STANOVIŠTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
9. ANALIZA MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE U VODOVODU MILOŠ MITROVIĆ
VELIKA PLANA
10. MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ENERGIJE SLOBODNOG PADA U VODOVODNIM
SISTEMIMA SA PUMPAMA U TURBINSKOM REŽIMU
11. PRELIMINARNI („WALKTHROUGH“) ENERGETSKI AUDIT PUMPNOG
POSTROJENJA VODOVODNOG SISTEMA BRATUNAC
12. IZRAČUNAVANJE ENERGETSKOG FAKTORA KWH/M³ I NJEGOVA PRIMENA U
VODOVODNIM SISTEMIMA U FUNKCIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
II C. UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE VODOVDNIH
SISTEMA
13. SCADA SISTEM PRIJEDORSKOG VODOVODA
14. VODOSNABDEVANJE U USLOVIMA REKONSTRUKCIJE CS STUDENTSKI GRAD -
PRIPREMNI RADOVI ZA SMANJENJE RIZIKA NA CS STUDENTSKI GRAD
15. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE CRPNE STANICE „STUDENTSKI GRAD“
PS 23-2M³/S ČISTE VODE
TEHNIČKO REŠENJE - PRIKAZ IZ GLAVNOG PROJEKTA
16. CRPNA STANICA LEŠĆE-TEHNIČKI USLOVI ZA POBOLJŠANJE
VODOSNABDEVANJA
17. ODRŽAVANJE OPREME NA POSTROJENJIMA ZA PREČIŠĆAVANJE PRIRODNIH
VODA
18. PRIMENA POLIETILENSKIH CEVI SA ELEKTROFUZIONIM ZAVARIVANJEM KOD
INSTALIRANJA PUMPNIH AGREGATA
19. REKONSTRUKCIJA P.S. LJUBERAĐA I P.S. BABUŠNICA
20. NOVI PRISTUP PREVENTIVNOM ODRŽAVANJU PUMPNIH STANICA
TREĆA TEMATSKA OBLAST:
ZAŠTITA VODA
III A. ISTRAŽIVANJE, PROJEKTOVANJE
1. DISPERZIJA VAZDUHA U TROFAZNOM FLUIDIZOVANOM SLOJU
2. UPRAVLJANJE DIFUZNIM ZAGAĐENJEM NA RURALNOM PODRUČJU - PRIMER
ZA SLIV REKE KOLUBARE
3. MONITORING RAFINERIJSKIH OTPADNIH VODA
4. EKSPERIMENTALNI SLIVOVI ZA IZUČAVANJE INFILTRACIJE KIŠNIH VODA U
URBANIM PODRUČJIMA
III B. KANALIZACIONI SISTEMI
5. DUGOROČNI PROGRAM UNAPRJEĐENJA SISTEMA PRIKUPLJANJA, ODVODNJE
I TRETMANA OTPADNIH VODA U SKLADU SA STANDARDIMA EU
STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA OPĆINE TUZLU, ZENICU I TRAVNIK
6. PRIKAZ GENERALNIH REŠENJA ODVOĐENJA UPOTREBLJENIH I KIŠNIH VODA
NASELJA BRUS I BLACE
7. ANALIZA SLEGANJA TERENA USLED SNIŽENJA NIVOA PODZEMNIH VODA U
FAZI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
8. UTICAJ USPORA HEPS „ĐERDAP I“ NA OBJEKTE BEORADSKOG
KANALIZACIONOG SISTEMA
III C. TRETMAN OTPADNIH VODA (I MULJA)
9. ANALIZA STANJA I PROJEKTOVANJE POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH
VODA
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA OBRADE MULJA IZ PROCESA TRETMANA GRADSKIH
OTPADNIH VODA OPŠTINE BIHAĆ
11. TRETMAN OTPADNIH VODA U MALIM TURISTIČKIM NASELJIMA
12. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA "IZGRADNJA POSTOJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA GRADA LESKOVCA I PROŠIRENJE KANALIZACIONE MREŽE"
ČETVRTA DEO
1. MULTIKRITERIJALNA ANALIZI ZA POTREBE ODREĐIVANJA ZONA SANITARNE
ZAŠTITE NA PRIMJERU IZVORIŠTA ''VRIJESKA'', SRBAC, REPUBLIKA SRPSKA
2. KRITIČKI OSVRT NA VAŽEĆI PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE
ZA PIĆE
3. POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI RADA PASTRMSKOG RIBNJAKA JABLANICA
4. PREPORUKE ZA SAVREMENO UPRAVLJANJE VODOVODNIM I
KANALIZACIONIM SISTEMIMA U FUNKCIJI EVROINTEGRACIJA SRBIJE
5. NAČINI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KADROVA U VODOVODNIM I
KANALIZACIONIM SISTEMIMA
6. ISPITIVANJE KONCENTRACIJE POJEDINIH TEŠKIH METALA U OTPADNIM
VODAMA BKS

 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Metalne konstrukcije 4

metalne kostrukcije 4autor: Androić, Dujmović, Džeba

godina: 2003,
strana: 416,
povez : tvrdi,
format B-5

cena 4950.rsd   3300.00rsd

Tekst i sadržaj knjige "Metalne konstrukcije 4" organizovani su na način da podignu nivo znanja, i kod studenata i kod projektanata, kako koristiti inženjerske ali i poznate principe u kreativnom delu procesa projektovanja i istraživanja. Struktura teksta usvojena je na način koji omogućuje uočavanje srži konstrukterstva u cilju poznavanja ponašanja čeličnih konstrukcija i usvajanja temeljnih teorijskih postavki, koje se koriste za predviđanje njihovog ponašanja.


Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net