Izdanja AGM Knjige

Istorija električnih lokomotiva - Francuske električne lokomotive

Autor:          Zoran Milićević
 Izdavač:       AGM KNJIGA
 Godina:        2019
 Br.strana:     138
 Povez:          tvrd
 ISBN:           978-86-6048-007-3
 Cena :          1320,00 rsd
Posle prethodnih pet knjiga edicija Itorija elektricni lokomotiva  iz štampe je izašla i 6 knjiga
Ona obrađuje razvoj francuskih elektri;nih lokomotiva i kao šesta knjiga predstvlja dragocen prilog
stručnoj literaturi.

Autor:          Zoran Milićević
 Izdavač:       AGM KNJIGA
 Godina:        2019
 Br.strana:     138
 Povez:          tvrd
 ISBN:           978-86-6048-007-3
 Cena :          1320,00 rsd
Grejanje i klimatizacija 2012 El. pošta

Grejanje i klimatizacija 2012Autor: Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković
Godina: 2011, VII IZDANJE
Br.strana: 2300
Povez: tvrd
Format: 17x24 cm
Fotografije: crno bele
Cena : 15950,00 rsd   14355,00rsd/ 120eur

Dosad najobuhvatnije stručno izdanje iz oblasti grejanja, klimatizacije, hladjenja, industrijskog otprašivanja, pripreme topple vode, pruža Vam mogućnosti da na pristupačan način proširite svoje znanje iz ove delatnosti.


Ovaj priručnik treba da doprinese kulturi življenja: opštem smanjenju potrošnje energije, inače ograničenih resursa, bez obzira na korišćenje alternativnih obnovljivih izvora, zatim smanjenju zagađenja vazduha, vode i zemljišta i očuvanju, ali i poboljšanju bezbednosti i zdravlja ljudi – jednom rečju daje smernice za život u skladu sa prirodom i okolinom .

Ovo izdanje je, osim po posebnom isticanju energetske efiaksnosti (energetski pasoš), karakterstično i po tome što ukazuje na put ka proširenju a možda i brisanju granica izmedju država, putem harmonizacije zakonske regulative svih članica Evropske unije. Ubačeni su novi meteorološki i klimatski podaci za Srbiju, Crnu Goru Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu , Hrvatsku i Makedoniju.

U odnosu na prethodno izdanje došlo je do proširenja u sledećim oblastima:

U okviru poglavlja Grejanje znatno proširenje nalazi se kod “puffer” – akumulatora zatvorenih bazena i kod solarno termičkih postrojenja za pripremu topple vode i pomoćno grejanje, regulacija za solarna postrojenja i regulacija za Stirlingov motor.

Provetravanja i klimatizacija: Posebno treba istaći odeljke o rekuperaciji toplote, proračunu malih postrojenja i postrojenja za provetravanje, tehničkim i građevinskim odlukama, školama, bolnicama, zatvorenim plivačkim bazenima. Kroz primere za skoro sve vrste zgrada u odeljku o administrativnim i poslovnim zgradama prikazana je različita povezanost klimatskih i tehničkih uslova.

Rashladna tehnika: Ovde se dodatno obradjuju turbokompresori bez ulja, hibridni hladnjaci, elektronski ekspanyioni ventil, kružni process izmedju kompresora isprivača kondenzatora (energetskae fikasnsot), uslovi postalvjanja i regualtori za rashladna postrojenja.

Poseban značaj dat je normi ENEV 2009.

PRIRUCNIK JE NAMENJEN PROJEKTANTIMA, IZVODJAČIMA I NARUČIOCIMA RADOVA, PROIZVODJAČIMA OPREME I UREĐAJA, STUDENTIMA I KORISNICIMA TERMOTEHNIČKIH I ENERGETSKIH SISTEMA. Može ga koristiti svako jer obradjuje teme iz svakodnevnog života; vazduh, voda, energija, životna sredina, pravila i norme.

Iz sadržaja:

OSNOVI

 • Meteorološki osnovi (vazduh, temperatura vazduha, vlažnost vazduha, sunčevo zračenje, vetar)

 • Hidgijenski osnovi (Toplota ljudskog tele, Odavanje toplote čoveka, Termička ugodnost, Kvalitet sobnog vazduha, mere zdrastvene zaštite)

 • Osnovi ermotehnike (Termomehaničke osnovne veličine, Gasovi, Pare, Vlažan vazduh, Prenos toplote, Goriva, sagorevanje, Termoenergetske mašine, Gorivne ćelije)

 • Osnovi mehanike fluida

 • Osnovi akustike

 • Zaštita od korozije i kamenca (osnovi korozije, Korozija u sistemima toplovodnog grejanja, u niskopritisnim parnim psotrojenjima, korozija na grejačiam vode, korozija na strani dimnih gasova, stvaranje kamenca)

 • Osnovi procesnog upralvjanja – planiranje izrada i korišćenje (osnove proračuna troškov ai ekonomičnosti, Investitor, arhitekta, inženejri struke, Tehnički menadžment objekta, Simulacija)

 • Osnovi gradjevinske fizike za gradjevinsku tioplotnu zaštitu (Toplotna zaštita za zimu, Toplotna zaštita leti, Kondenzacija na unutrašnjim površinama spoljnih gradjevinskih elemenata)

GREJANJE

 • Opšti deo (svrha, simboliu grejnoj i toplotnoj tehnici)

 • Sistemi grejnja (pojedinačna, centralno grejanje, daljinsko grejanje i energetika)

 • Sastavni delovi grejnih postrojenja (proizvodjači-generatori toplote, Gorionici, skaldištenje goriva, Postrojenja za dimne gasove,

 • Cevovodi, Elementi cevovvoda, Mašaine i aparati, Uredjaji za merenje regulisanje i vodjenje, Grejne površine, Sistemi za zaštitu od korozije i kamenca, Toplotni gubici u cevovodima , Zvučna zaštita

 • Proračun i dimenzionisanje grejnih sistema (Proračun grejnog opterećenja, Proračun generatora toplote, Projektovanje i dimenzionisanje cevne mreže, Odredjivanje sobnih grejnih uredjaja )

 • Izvodjenje grejnih sistema u raznim vrstama zgrada (Tehnicki i gradjevinski uticajni faktori, Stambene zgrade, Poslovne i adminsitrativne zgrade, Zdrastveni centri, Sportski bojekti, Grejanje otvorenih površina)

 • Troškovi i potrošnje vezani za grejanje i pripremu tople vode (Opšti deo, osnvoen jednačine za godišnju popotrebnu energiju, Potrebna toplota za grejanje i potrebna korisna toplota pripreme tople vode, Godišnja potrebna energija za grejanje i pripremu tople vode)

TEHNIKA PROVETRAVANJA I KLIMATIZACIJE

 • Osnovi Vazdušne tehnike (Zadataka, podela, Terminologija)

 • Sistemi za provetravanje i klimatizaciju (prirodno provetravanje, RLT sistemi, Termički aktivne površine u prostorijama)

 • Sastavni delovi (Ventilatori, Grejač vazduha i haldnjak vazduha, Vazdušni filtri, Uredjaji za vlaženje i uređaji za odvlaživanje vazduha, Razvodjenje vazduha, Smanjenje buke, Uredjaji za emrenje upravljanje i regulisanje,Rekuperacija toplote, Zaštita od požara)

 • Uredjji u tehnici provetravanja (Centralni uredjaji, Decentralni uredjaji, Posebni uredjaji)

 • Proračun sistema za provetrvanje i klimatizaciju (RLT-postrojenja – Odredjvianje zapreminskog protoka vazduha, Dimenzionisanje mreže vazdušnih vodova, Sistemi za haldjenje vazduha, Sistemi za vlaženje vayduha, Sušenje , sistemi za klimatizaciju.

 • Izvodjenje provetravanja u raznim prostorijama i objektima (Tehničke i gradjevne odluke, Stambene zgrade, ustanove i poslvone zgrade, Škole , muzeji, Bolnice i slično, Hoteli i ugostitljski objekti, Trgovinski centri

TEHNIKA HLAĐENJA

 • Opšti deo

 • Teorijske osnove (Kompresioni rashladni ciklus sa hladnom parom, Kompresioni rashladni proces sa hladnim vayduhom, Apsorcioni rashladni ciklus, Adsorpcioni rashladni proces, Rashladni proces sa mlazom pare, Termoelektrično hladjenje, Koeficijent iskorišćenja primarne energije.

 • Pogonska sredstva za rashladna postrojenja (Rashladna srestva, Parovi radnih materija za apsorciona postrojenja, Ulje za rashladne mašine, Rasolina)

 • Sastavni elementi za rashladne sisteme (Potisni kompresori, Turbokompresori, Kondenzatori, Isparivači, Ostali sastavni delovi u kolu rashladnog sredstva, Motori za pogon kompresora, Uredjaji za merenje upralvjanje i regulisanje, Cirkularno haldjenje vode,

 • Izvodjenje rashladnih sistema (Opšti deo, Direktno haldjenje – istem za hladjdnje vayduha, Indirektno hladjdnje, Termičko pokretanje, Daljinski rashladni sistemi , Cevovodi, Cevna mreža

 • Dimenzionisanje rashladnih ssitema za vazdušno hladjenje (Dimenzionisanje, Ponašanje rashladnih mašina pri delimičnom opterećenju, , Projektovanje rashladnog sistema, Sudovi za čuvanje hladnoće, Rekuperacija toplote/toplotne pumpe

 • Regualcija sistema vazdušnog hladjenja(pri direktnom vazdušnom hladjenju, pri indirektnom, Regualcija kružnog kola hladne vode, Regulacija rashladnih agregata

 • Postavlajnje rashladnih sistem, mašinske postorije, buka (Oblasti, sistemi, grupe rashladnih sredstava, Propisi, Prostorije za mašine, Prenošenje buke)

ZAKONI NORME UPUTSTVA, FORMULE , PRERAČUNAVANJE

 • Savezne i pokrajinske zakonske rgualtive (Pravne oblasti, Uredba o odredjivanju honorara, Propisi za ustupanje radova, Propisi za ustupanje gradjevinskih radova, Uredba o uštedi energije (ENEV) 2002,2004,2007, i 2009, DIN EN 832 Termotehničko ponšanje zgrada

 • Evropska pravila

 • Nemačko, evropsko i medjuanrnodno normiranje

 • Pravila uputstva raznih instituticja

 • Literatura iz oblasti grejanja i kliamtizacije (nemačka)

 • Udruženja savezi škole isnstituti (Nemačka i ostale zemlje)

 • Jedinice i oznake

 • Dijagrami table,

 • Registar pojmova

 


********

POSETITE ŠTAND AGM KNJIGE NA SAJMU

TEHNIKE U BEOGRADU

od 21-24. MAJA 2024.

PROLAZ IZ HALE 2 u HALU 1a (kod pošte)


Ponuda knjiga sa popustom iz mašinstva, energetike,

građevinarstva, arhitekture,

leksikografije

NOVE KNJIGE U PONUDI

*******

PORUČIVANJE KNJIGA NA EMAIL:

agmknjiga@gmail.com

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554, +381638470725

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. SolidCam 2021- Automatsko programiranje CNC glodalica
    Slaviša Ivanović


2. Zone opasnosti  (požar)
    Radovan Jovanov

3. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

4. Geodetske mreže
    Gligorije Perović

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. KAMEN -Tehnologija obrade, alati i mašine
    Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik ribolova ES i SE
     Branko Vukičević

11. Digitalni sistemi upravljanja procesima -Miša Stambolić

      

Knjige iz uvoza

Efikasnost mjerenja i obračuna potrošnje plina

efikasnost merenja i obracuna potrosnje plinaautor: Miljenko Šunić i Berislav Pavlović

godina: 2000,
strana: 368,
povez: tvrd,
format: B-5

Cena: 5500,00 rsd

Vrlo je teško da se neka problematika obradi sveobuhvatno u jednom delu. Autori ove knjige uspeli su u velikoj meri približiti se tom cilju. Ova knjiga će naći primenu na području projektovanja, izgradnje i upravljanja plisnkih sistema distributerima i dobavljačima plina, tj. službama koje se bave merenjem i obračunom potrošnje plina, studentima tehničkih fakulteta i svima onima koji žele saznati više iz područja primene plina kao energenta u domaćinstvima i u industriji.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net