Izdanja AGM Knjige

Zgradarstvo

ZGRADARSTVOautor: Žorž Popović

godina: 2015.
broj strana: 312.
povez: mek
format: B-5
Cena: 1210.00 rsd / 10.00 eur  sa popustom do 15.01.2016.  880.00

Sedmo izdanje sa više od 3000 šema, skica, crteža i slika i rečnikom od 800 stručnih izraza. Zgradarstvo, nekada zvano “visokogradnja”, proučava sve što se odnosi na građevinski deo zgrade: elemente i sklopove, tipove konstrukcija, sisteme i načine građenja, primenu materijala i potrebne projekte za realizaciju, odnosno, za gradnju zgrade.

Opširnije...
Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji El. pošta

Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industrijiAutor: dr Zoran Morvaj, dr Dušan Gvozdenac, dr Zeljko Tomšić
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu
Godina: 2017.
Br.strana: 600
Povez: tvrd
Fotografije: crno bele
ISBN: 978-9536759-62-0
Cena: 3300,00 rsd // 27 eur

Nezamenjivo delo iz područja upravljanja energijom i uticajima na okolinu.
Ova knjiga je nastala na osnovu knjige „Applied Industrial Energy and Environmental Management“ u izdanju John Wiley & Sons Ltd., The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex P019 8SQ, England a od ugledni naučnika i stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u području energetike i zaštite okoline iz celog sveta: Z.Morvaj, D.Gvozdenac i Ž.Tomšić.
Na više od 500 stranica nalazi se: brojne tabele, ilustracije i dijagrami; praktični alati za rešavanje problema, programi za analizu učinka industrijskih energetskih sistema i još mnogo toga...
Ovo izdanje prošireno za oblast vezanu za problematiku energetske efikasnosti u Evropskoj uniji.

Dan je pravni okvir za upravljanje energijom i energetsku efikasnost u EU-u i obrazložene najvažnije evropske direktive o energetskoj efikasnosti. Prikazani su zahtevi najvažnijih direktiva iz područja energetske efikasnosti, certificiranje zgrada, merenje i verifikacija ušteda na energiji u zgradama prema preporukama EU-a i norma HRN. EN ISO 50001 'Upravljanje energijom' (tj. certifikacija sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 koja uspostavlja međunarodno priznat i prihvatljiv okvir za upravljanje energijom na globalnoj razini za bilo koji tip organizacije). U knjizi je dat detaljan opis alata za primenu programa upravljanja energijom i uticajima na okolinu te opis niza računalnih programa koji omogućavaju proračune i rješavanje problema za specifične slučajeve poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite okoline, finansijsku evaluaciju i praćenje rezultata.

Motivacija za prvu takvu knjigu na engleskom i sada ovu, na hrvatskom jeziku pojavila se nakon godina iskustva, prvo iz fakultetskih predavanja i seminara o upravljanju energijom i uticajima na okolinu te potom iz međunarodnog rada kao konzultanata za razvojne banke, međunarodne humanitarne organizacije, velike multinacionalne kompanije i na projektima energetske efikasnosti i zaštite okoline u Hrvatskoj, Europi i Aziji.

Jedna od najkorisnijih lekcija koje smo naučili tokom godina rada s ljudima je o rasponu i širini pitanja koja ne znaju, ne razumeju ili u koja nisu sigurni, zbog čega im je teško primeniti sustavne programe upravljanja energijom i uticajima na okolinu. Ta pitanja dolaze u rasponu od jednostavnih tehničkih detalja ili načina proračunavanja pojedinih vrednosti pa do celovitog koncepta ili konteksta upravljanja energijom i uticajima na okolinu. Ali , pitanja su uvek o praktičnim stranama vrednovanja trenutačnog stanja ili o uvođenju nekih mera poboljšanja, umesto o teorijskim osnovama. Na razini vrhovnog menadžmenta, energetska se efikasnost često smatra više tehničkim nego menadžerskim pitanjem, a sveobuhvatni karakter upravljanja energijom i uticajima na okolinu nije dovoljno shvaćen. Posledično, nema menadžerskih struktura koje se upravljanjem energijom mogu baviti kontinuirano i konzistentno. Upravljanje energijom i uticajima na okolinu, naravno, ima jaku tehničku komponentu, ali ako je fokus samo na tehničkim aspektima, rezultati će biti ograničeni. Upravljanje energijom i uticajima na okolinu mora se usredotočiti na ljude jer tehničko znanje i sofisticirana oprema neće pokazati rezultate ako ljudi nisu odlučni i prijemčivi u potrebi za poboljšanjem učinka.
Ljudi na području upravljanja energijom i uticajima na okolinu dolaze iz raznih struka i svih razina menadžmenta. Njihov zajednički nazivnik je da im je dodeljena odgovornost za efikasan pogon i upravljanje postojećim postrojenjima!

Rad s ljudima različitih struka ujedinjenih zajedničkim ciljem uvek je predstavljao izazov jer je potrebno pronaći najefikasniji način da im se pomogne da razumeju i počnu uvoditi procedure i tehnike sustavnog gospodarenja energijom i uticajima na okolinu (SGEUO). U kompleksnim znanjima o tehnici i menadžmentu želeli smo pronaći one informacije koje postižu 'A-ha!' efekt, odnosno koji će biti okidač razumevanja i koje će rezultirati primjenjivim znanjem. Drugim rečima, to je bila potraga za odgovarajućom razinom i sadržajem znanja relevantnog za kontekst određene primene.

Mnoga pitanja zaštite okoline u industriji usko su vezana za potrošnju energije i stoga su u ovoj knjizi obrađena iz perspektive upravljanja ukupnim učinkom (engl. performance) kompanije. Pristup se temelji na činjenici da su uticaji industrijskih postrojenja na okolinu posledica potrošnje energije i obrade sirovina. Stoga, poboljšanje efikasnosti potrošnje energije i korištećja sirovina, zajedno sa smanjivanjem količina otpada i njegovim uklanjanjem su logični prvi koraci i troškovno najefikasniji načini za zaštitu okoline, ali za poboljšanje profitabilnosti poslovanja. Uspešan SGEUO mora pružiti okvir za upravljanje energijom i uticajima na okolinu, ali i omogućiti i stimulirati kontinuirano učenje, stvaranje i upravljanje znanjem koje je ključni resurs za održavanje konkurentnosti preduzeća. preduzeća koja uče i imaju sposobnost efikasnog upravljanja znanjem osnova su ekonomije znanja.
Fokus na ljude i upravljanje energijom u industrijskim postrojenjima je glavno načelo određivanja opsega, dubine i načina prikaza u ovoj knjizi. Stoga će ova knjiga obuhvatiti menadžerske aspekte upravljanja u prvom delu, a tehničke u drugom delu.

Knjiga ne razvija detaljna načela i teorije, nego naglašava primenu teorija za konkretna rešenja poboljšanja energetske i pogonske efikasnosti. Ako razmotrimo potrebnu razinu znanja u kontekstu primene tada knjiga daje podršku praktičarima koji na tom području razvijaju i primjenjuju rešenja za probleme upravljanja energijom i uticajima na okolinu u industriji. Međutim, svako ko je završio osnovnu edukaciju o menadžmentu ili inženjerstvu videće da je ova knjiga koristan vodič u rešavanju praktičnih problema poboljšanja pogonske efikasnosti. Oduprli smo se iskušenju da učinimo knjigu enciklopedijom upravljanja energijom. Stoga, brojne bitne teme (rasveta, grejanje, stupanj-dani, industrijski vodovodni sustemii, tehnologije smanjenje utjicaja na okolinu) namerno su izbegnute, ali su date reference na druge izvore gde su te teme dobro pokrivene. Naš cilj je usredsrediti se na menadžerske aspekte i tehnička pitanja koja su specifična za industrijsko okruženje.

Po svojoj strukturi, knjiga priznaje činjenicu da su upravljanje energijom i upralvjanje uticajem na okolinu dva vrlo interdisciplinarna pitanja pa će malo ljudi pokušati čitati je od korica do korica s istim interesom i pažnjom. Stoga se knjiga sastoji od tri dela, a neki moduli mogu se proučavati odvojeno.
Knjiga uvodno počinje postavljanjem okvirnog plana za upravljanje energijom i uticajima na okolinu u industriji. Sledi prvi deo koji objašnjava kontekst i koncept upravljanja energijom i uticajima na okolinu, gde se akcenat daje na praktične metode vrednovanja učinka, njegove evaluacije i poboljšanja u industrijskim postrojenjima. Takođe otkriva potrebu za odgovarajućim razumevanjem proizvodnog procesa koji je najveći potrošač resursa u predzeću. Sledi sistemski pristup identificiranja bitnih unutrašnjih i spoljašnjih interakcija i ključnih činilaca koji utiču na učinak u preduzeću. Naglašava se važnost i daje vodič kroz ključne čimbenike koji utječu na učinak tvrtke. Potom sledi vodič za upravljanje ljudima, odnosno menadžerskim aspektima kao preduslov trajnom poboljšanju energetske efikasnosti i zaštite okoline te se nastavlja s praktičnim savetima o tome kako uvesti upravljanje energijom i uticajima na okolinu u industrijskom okruženju. Prvi deo se zaključuje predlogom modela integriranog upravlajnja činiocima u industrijskim firmama, koji se može lako izgraditi povrh sistema upravljanja energijom i upravljanja okolinom, nakon što je on uspostavljen funkcionalan.

Drugi deo se bavi tehničkim aspektima industrijskog upravljanjanja energijom i uticajima na okolinu, počevši s definicijom industrijskih energetskih sustemaa. Sledi analiza pet industrijskih energetskih ssistema: (l) industrijskih sistema za paru, (2) elektroenergetskih sistema, (3) sistema komprimovanog vazduha, (4) sistema hlađenja i (5) industrijske kogeneracije. Industrijska kogeneracija se kao sistem razlikuje od klasičnog shvatanja industrijskih energetskih sustema. Danas je trend korišćenja kogeneracije u industriji kao način za poboljšanje ukupne efikasnosti iskorišćavanja energije vrlo važan i stoga se razmatra odvojeno. Svako poglavlje sadrži deo o uticajima na okolinu razmatranog energetskog sistema.
Treći deo je posebnost ove knjige. Uključuje alate i skup softvera. Sadrži mnoge korisne 'alate' za primenu programa upravljanja energijom i uticajima na okolinu. Ti 'alati' su: podaci o materijalima i svojstvima goriva, analitičkim metodama, definicijama, procedurama, upitnicima i softver za podršku praktičnoj primeni metoda opisanih u prva dva dela knjige. Softver koji smo razvili i koristili tokom naše konzultantske prakse omogućava proračune i rešavanje problema za specifične slučajeve poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite okoline, finansijsku evaluaciju i praćenje rezultata. Pomoći će čitaocima u shvatanju relevantnih tema i procenjivanju vlastitih industrijskih energetskih sustemaa. Kontekst o tome zašto, kada i kako koristiti alate i softver objašnjen je u knjizi, no čitalac upoznat s tim područjem može koristiti te alate i bez pregledavanja knjige. Alati takođe sadrže i definicije pojmova ili osnovna objašnjenja pojmova koji se koriste u tekstu, ali bi odvratili pažnju čitaoca da su objašnjavani u glavnom tekstu.
Ova knjiga je osnova našeg profesionalnog pristupa i konzultantskog iskustva u razvoju i primeni sistemskih rešenja za upravljanje energijom i uticajima na okolinu s ciljem poboljšanja učinka i profitabilnosti industrijskih postrojenja.

 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Arhitektonske hronike

Arhitektonske hronikeAutor: Tomislav Odak

Godina: 2009
Br.strana: 240
Povez: mek
Format: 12.5x20 cm
Cena: 1980.00 rsd


Knjiga je zbornik koji sadrži preko 60 rukopisa i tekstova o hrvatskoj arhitekturi, objavljivanih zadnjih trideset godina. Većim delom radi se o arhitektonskim kritikama I prikazima dela drugih autora, osvrti i rasprave i druge vrste tekstova o arhitkturi. Knjgia sadrži slikovni amterijal koji prati pojedine tekstove, uglavnom arhitektonske nacrte , skice I fotografije.

Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net