Izdanja AGM Knjige

Mehanika tla od teorije do prakse Mato Uljarević

Mehanika

 Autor:    Prof. dr Mato G. Uljarević
 Izdavač: AGM knjiga
 Godina:  2019.
 Povez:    tvrd
 Fotografije:  crno bele
 Br.strana: 840
 ISBN:    978-86-6048-001-1
 Cena :   3850,00 rsd // 33 eur  na popustu   3300,00   / 28 eur


PDF sadržaj i odeljak

Knjiga je nastala sa ciljem da na logičan način objasni problematiku od teortskih principa do prakse.

Obimom je sveobuhvatna u zadovoljavanju zahteva studenata na dodiplomskim studijama. U knjizi je 12 poglavlja.

Prvo poglavlje opisuje istorijsku pozadinu, dok drugo opisuje procese nastajanja tla, sa mineraloškim sastavom.

U III poglavlju opisuju se faze u tulu sa međuzavisnostima, indeksni pokazatelji tla, kao i klasifikacaj tla.

IV i V poglavlje opisuju problematiku vezanu za postojanje vode u tlu i njenim uticajem na naponska stanja tla.

Povećanje napona u masi tla usled opterećenja nanešenih na površini opisano je u VI poglalvju, sa metodama

njihovog određivanja. Deformacione karaktersitike tla, načini njihovog određivanja, s apostupcima proračuna

sleganja tla, obrađeno je u poglalvju VII. VIII poglavlje opsuje čvrstoću tla, kao i postupke određivanja

parametara smičuće čvrstoće tla.

Opširnije...
Tehnologija betona El. pošta

Tehnologija betonaAutori: Zoran Grdić
Izdanje: Gradjvinsko arhitektonski fakultet Nis
Godina: 2011.
Br.strana: 354
Povez: tvrd
Format: B-5
Fotografije: crno bele
Cena: rasprodato

Udžbenik Tehnologija betona sadrži 16 poglavlja. Prva tri poglavlja se mogu smatrati uvodnim i u njima su razmatrani definicija betona, kratak istorijat i priroda betona. U naredna tri poglavlja razmatrana su svojstva komponenti betona - agregata cementa i hemijskih dodatka (aditiva). O svojstvima svežeg betona se govori u poglavlju sedam a u poglavlju osam su izložena saznanja o svojstvioma očvrslog betona.


U poglavlju devet se razmatraju posebna svojstva betona,
U poglavlju deset obradjena je tematika deformacija betona zavisnih od vremena .
U poglavlju jedanaest obrađena je veoma aktuelna tematika trajnosti betona.
Metode naknadnog ispitivanja betona su izložene u poglavlju dvanaest u a u poglavlju trinaest su prikazane odabrane metode proračuna sastava betona zahtevanih svojstava.
Najobimnije je četrnaesto poglalvje u kojem su izložena saznanja o tzv. Posebnim vrstama betona koji su u većoj ili manjoj meri prisutni u svremenoj gradjevinskoj praksi u u našoj zemlji.
U petnaestom poglavlju pažnja je posvećena izvođenju betonskih radova u nepovoljnim termohigrometrijskim uslovima, dok su u poslednjem šesnaestom poglalvju dati navodi literature korišćene prilikom pisanja ovog udžbenika.

Udžbenik sadrži veliki broj slika, tabela, rezultata ispitivanja određenih svojstava svežeg i očvrslog betona, kao i brojne primere i formule koje su proverene u praksi prilikom rešavanja konkretnih problema.

Materija koja je data u udžbeniku je u potpunosti prilagođena akreditovanom planu i programu master i doktorskih studija Gradjevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu, ali ista može poslužiti i diplomiranim gradjevinskim inženjerima za rešavanje praktičnih problema iz domena tehnologije betona.

Sadržaj:

 • Uvod
 • Priroda betona
 • Agregat za spravljanje betona
 • Mineraloško petrografski sastav
 • Granulometrijski sastav
 • Modul finoće
 • Oblik zrna
 • Mehanička svojstva agregata
 • Štetne materije u agregatu
 • Tehnički uslovi za prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton
 • Portland cement
 • Sastav portland cementnog klinkera
 • Hidratacija Portland cementa
 • Finoća mliva
 • Standardna konzistencija i vreme vezivanja
 • Postojanost zapremine
 • Zahtevi u pogledu čvrstoće cementa
 • Zahtevi u pogledu fizičkih osobina cementa
 • Vrste i tipovi i oznake cementa
 • Hemijski dodaci (aditivi)
 • Plastifikatoi i superplastifikatori
 • Aeranti
 • Aditivi za regulisanje vremena vezivanja
 • Antifrizi
 • Ostale vrste aditiva
 • Svež beton
 • Struktura svežeg betona
 • Defekti strukture
 • Vrste i uloga vode us vežem betonu
 • Formule za izračunavanje potrebne kolićine vode za beton
 • Osnovni principi reologije svežeg betona
 • Meode merenja konzistencije
 • Zapreminska masa
 • Sadržaj vazduha u svežem betonu
 • Ostala svojstva svežeg betona
 • Očvrsli beton
 • Makrostruktura očvrslog betona
 • Mikrostruktura očvrslog betona
 • Čvrstoća pri pritisku
 • Promena čvrstoće pri pritisku usled delovanja različitih uticajnih faktora
 • Marka betona
 • Čvrstoća pri zatezanju
 • Ponašanje betona pri složenim naponskim stanjima
 • Deformacije betona pri kratkotrajnim opterećenjima - radni dijagram betona
 • Modul elastičnosti betona
 • Poasonov koeficijent betona
 • Dilatacija betona izazvana proemnom temperature
 • Posebna svojstva betona
 • Vodonepropustljivost betona
 • Otpornost betona prema habanju
 • Otpronost betona prema jednovremenom dejstvu mraza i soli za odmrzavanje
 • Deformacije betona zavisne od vremena
 • Skupljanje betona
 • Tečenje betona
 • Trajnost betona
 • Alkalno agregatnog reakcija
 • Sulfatna korozijaž
 • Dejstvo morske vode
 • Kiselinska korozija
 • Izluživanje i iscvetavanje
 • Kristalizacija soli
 • Korozija armature
 • Metode naknadnog ispitivanja betona
 • Metoda isecanja cilndra (kernova)
 • Metoda merenja površinske tvrdjoće
 • Metoda merenja brzine ultrazvuka
 • Pull-out test
 • Pull-off test
 • Metoda merenja početnog površinskog upijanja vode (isat test)
 • Metoda merenja električnog potencijala
 • Ostale metode
 • Izračunavanje sastava betona zahtevanih svojstava
 • Predviđanje čvrstoće pri pitisku
 • Određivanje sastava betona zahtevane čvrstoće i konzistencije grafičkom metodom
 • Numerička metoda za izračćunavanje sastava betona
 • Metoda američkog institua za beton
 • Posebne vrste betona
 • Betoni visokih čvrstoća
 • Samougrađujući betoni
 • Vlaknasto armirani betoni (mikroarmirani betoni)
 • Cementno polimerni kompoziti
 • Fero-beton (fero-cemnt)
 • Mlazni beton
 • Uvaljani beton
 • Prefabriovani beton
 • Hidrotehnički beton
 • Beton za kolovozne konstrukcije
 • Betoniranje u nepovoljnim termohigrometrijskim uslovima
 • Betoniranje u zimskim uslovima
 • Betoniranje u letnjim uslovima
 • Literatura
 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Kondicioniranje vode

kondicioniranje vodeautor: Ivan Gulić

godina: 2003,
strana: 264,
povez: tvrd,
format: B-5
Cena: 5184.00 rsd


Autor je u pripremi pisanju ove knjige pristupio s gledišta sanitarnog inženjera s određenim iskustvom u pripremi studija idejnih i glavnih projekata i rukovođenja izgradnje objekata i sistema za kondicioniranje vode. Knjiga je namenjena studentima i stručnjacima srodnih struka kojima se upućuje poziv da održavanje vode bude imperativ.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net