Izdanja AGM Knjige

Priručnik za kupovinu nekretnina

prirucnik za kupovinu nekretnina Autor: Branislav Vukičević

godina: 2009,
strana: 109,
povez: meki,
format: A-5

cena: rasprodato
link: 1000ostecenih.org


Jedno od osnovnih pitanja koje danas postavlja većina građana u Srbiji jeste na koji način rešiti stambeni problem sebi i svom potomstvu.

Autor se u ovom Priručniku vodi dilemama u pogledu kupovine nepokretnosti, počev od one osnovne: iznajmiti ili kupiti stan. Stoga se, u Priručniku nalaze odgovori na sva pitanja (ekonomska, pravna ali i mnoga druga) koja postavljaju oni koji kreću u potragu za svojim „krovom“.  Upravo iz tog razloga, čitanjem se stiče utisak da razgovarate sa agentom za prodaju nekretnina ili sa službenikom u banci. Time Priručnik štedi dragoceno vreme, a što je još važnije, strpljenje.

Opširnije...
Održavanje elektroenergetske opreme El. pošta

Odrzavanje elektroenergetske opremeAutor: prof. dr Rade Ćirić, mr Saša Mandić
Izdavač: AGM KNJIGA
Godina: 2015.
Br.strana: 312
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena: 1980,00 rsd //17,00 eur 


У уџбенику је обрађена проблематика превентивног и инвестиционог одржавања дистрибутивних ТС до напонског нивоа 110 kV, извођења манипулација, пријемног функционалног испитивања ТС 110/x, термовизијског снимања ТС, извођења и одржавања уземљења ТС и стубова надземних водова ниског и средњег напона, као и трасирања и одређивања локације квара и отклањaња квара на кабловским водовима. Посебно су обрађени услови за безбедан рад електромонтера на одржавању дистрибутивне мреже, као и основни принципи при изради и вођењу техничке документације електроенергетске опреме.

Књига Одржавање електроенергетске опреме је првенствено намењена студентима високих техничких школа струковних студија на електротехничком одсеку. Међутим, књига може да послужи и као уџбеник ученицима средњих електротехничких школа и студентима техничких факултета.

Поред тога књига може бити од користи и инжењерима, електромонтерима и техничарима електро струке који раде на одржавању електроенергетске опреме у електродистрибутивним предузећима и индустријским постројењима. Уџбеник садржи градиво које се највећим делом обрађује на предмету Одржавање електроенергетске опреме, као и нека поглавља која се обрађују на предмету Производња и пренос електричне енергије, и Релејна заштита на основним студијама, као и Дистрибутивне и индустријске мреже на специјалистичким студијама Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду.
Материјал и примери са коментарима су прикупљени из више књига, уџбеника и збирки задатака, Техничких препорука Електродистрибуције Србије, упутства Електровојводине као и са предавања и вежби које се изводе на основним студијама Факултета техничких наука у Новом Саду и Електротехничког факултета у Београду.

Rецензији kњиге: Проф. др Николи Рајаковићу

САДРЖАЈ

1. УВОД
1.1. Опште
1.2. Превентивно одржавање у фиксним временским интервалима
1.3. Превентивно одржавање на основу стања
1.4. Корективно одржавање
1.5. Одржавање засновано на поузданости рада система
1.6. Одржавање засновано на понашању елемената
1.7. Кварови
1.8. О уџбенику
1.9. Значење израза
1.10. Скраћенице
2. ПРЕВЕНТИВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
2.1 Израда годишњих планова одржавања
2.1.1 Израда плана набавке опреме
2.2 Праћење извршења годишњег плана превентивног одржавања
2.3 Дневни обилазак и провера ТС 110/x kV
2.4 Диспечерска анализа догађаја и недостатака у редовном погону
2.5 Израда годишњег плана набавке опреме материјала и делова
2.6 Израда терминског плана одржавања
2.7 Пријава радова
2.8 Израда програма рада
2.9 Пријава радова надлежном диспечерском центру
2.9.1 Потврђивање термина радова
2.9.2 Израда налога за рад
2.9.3 Требовање материјала и делова
2.10 Манипулација искључења и издавање дозвола за рад
2.10.1 Објекти I, II и III групе
2.10.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
2.11 Извођење одржавања
2.12 Опозив дозвола за рад и манипулација укључења
2.12.1 Објекти I, II и III групе
2.12.2 Објекти IV групе и ТС 35/x kV
2.13 Враћање неупотребљеног материјала и делова
2.14 Предаја налога за рад и листа одржавања
2.15 Анализа и закључци о изведеним радовима
2.16 Накнадно отклањање уочених недостатака
2.17 Измена техничке документације
2.18 Верификација одржавања
2.19 Мере сигурности и безбедности
2.20 Одржавање трансформаторских станица 110/x kV
2.20.1 Ревизија зграде трансформаторских станица 110/X kV
2.20.2 Ревизија лимарије
2.20.3 Ревизија гвоздене конструкције
2.20.4 Ревизија темеља и шахтова
2.20.5 Ревизија коловоза и пешачке стазе
2.20.6 Ревизија ограде и улазне капије
2.20.7 Ревизија инсталације
2.20.8 Ревизија громобрана
2.20.9 Ревизија погонске просторије
2.20.10 Ревизија прекидача
2.20.11Ревизија растављача и склопка-растављача
2.20.12Ревизија струјних и напонских мерних трансформатора
2.20.13 Ревизија потпорних и проводних изолатора
2.20.14 Ревизија сабирница
2.20.15 Ревизија командне плоче, столова и ормана у пољу
2.20.16 Ревизија акумулаторске станице
2.20.17 Ревизија компресорске станице
2.20.18 Ревизија кондензаторске батерије
2.21 Погонска испитивања у трансформаторским станицама
2.21.1 Погонска испитивања прекидача 110 kV
2.21.2 Погонска испитивања прекидача 6, 10, 20 и 35 kV
2.21.3 Погонска испитивања растављача и склопка-растављача
2.21.4 Погонска испитивања струјних и напонских мерних трансформатора
2.21.5 Погонска испитивања потпорних и проводних изолатора
2.21.6 Погонска испитивања кондензаторске батерије
2.22 Ремонт трансформаторских станица 110/ x kV
2.22.1 Мање поправке зграда
2.22.2 Ремонт лимарије
2.22.3 Ремонт гвоздене конструкције
2.22.4 Ремонт темеља и шахтова за уље
2.22.5 Ремонт коловоза и пешачких стаза
2.22.6 Ремонт ограда и улазне капије
2.22.7 Ремонт инсталације
2.22.8 Ремонт громобрана
2.22.9 Ремонт погонских постројења
2.22.10 Ремонт прекидача
2.22.11 Ремонт растављача и склопка-растављача
2.22.12 Ремонт струјних и напонских мерних трансформатора
2.22.13 Ремонт потпорних и проводних изолатора
2.22.14 Ремонт сабирница
2.22.15 Ремонт командне плоче, столова и ормана у пољу
2.22.16 Ремонт компресорске станице
2.22.17 Ремонт кондензаторске батерије
2.22.18 Веће поправке на грађевинском делу
2.22.19 Веће поправке на електроенергетској опреми
2.23 Одржавање енергетских трансформатора
2.23.1 Ревизија енергетских трансформатора 110/x и 35/x kV
2.23.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
2.23.3 Погонска испитивања енергетских трансформатора
2.23.4 Испитивање изолационог уља
2.24 Ремонт трансформатора
2.24.1 Радионички ремонт трансформатора
2.24.2 Ремонт на терену
2.25 Одржавање трансформаторских станица 10/0.4 и 20/0.4 kV
2.25.1.1 Ревизија електромонтажног дела ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
2.25.1.2 Ревизија трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
2.25.2 Ремонт ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
2.25.2.1 Ремонт електромонтажног дела ТС
2.25.2.2 Ремонт трансформатора 10/0.4 и 20/0.4 kV
2.25.3 Погонска испитивања у ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV
2.25.4 Захтев за стављање ТС 10/0.4 и ТС 20/0.4 kV у безнапонско стање
2.25.5 Пример радионичког ремонта трансформатора
2.25.6 Пример ремонта дистрибутивне ТС
2.25.7 Испитивање енергетског трансформатора 20/0.4 кV
2.26 Одржавање извора једносмерне струје
2.26.1 Ревизија извора једносмерне струје
2.26.1.1 Визуелна провера сигнала испада извора једносмерне струје
2.26.1.2 Провера рада акумулаторске батерије и исправљача
2.26.1.3 Визуелни преглед акумулаторске батерије
2.26.1.4 Провера нивоа електролита ћелија
2.26.1.5 Контрола мостова на акумулаторској батерији
2.26.1.6 Провера напона пуњења на половима батерије
2.26.1.7 Провера напона пуњења на исправљачу
2.26.1.8 Провера сигнализације испада исправљача
2.26.1.9 Провера непрекидности акумулаторске батерије
2.26.1.10 Преглед и провера осталих елемената извора једносмерне струје
2.26.1.11 Записи о испитивању
2.26.2 Погонско испитивање извора једносмерене струје
2.26.2.1 Провера густине електролита и напона ћелија
2.26.2.2 Провера капацитета акумулаторске батерије
2.26.2.3 Провера аутоматске регулације исправљача
2.26.2.4 Записи о испитивању
2.26.3 Ремонт извора једносмерене струје
2.26.3.1 Замена неисправних ћелија у батерији
2.26.3.2 Замена неисправне акумулаторске батерије
2.26.3.3 Ревитализација акумулаторских батерија
2.26.3.4 Ремонт исправљача
2.26.3.5 Записи о одржавању
2.27 Oдржавање заштите од пренапона
2.27.1 Ревизија пренапонске заштите
2.27.1.1 Ревизија заштитиних искришта
2.27.1.2 Ревизија заштитне ужади
2.27.1.3 Ревизија бројача пражњења
2.27.1.4 Ревизија мрежног одвајача
2.27.1.5 Ревизија цевних одводника пренапона
2.27.1.6 Ревизија вентилних и металоксидних одводника пренапона
2.27.2 Погонско испитивање заштите од пренапона
2.27.3 Ремонт заштите од пренапона
2.27.3.1 Ремонт заштитиних искришта
2.27.3.2 Ремонт заштитиних ужади
2.27.3.3 Ремонт цевних одводника пренапона
2.27.3.4 Ремонт вентилних и металоксидних одводника пренапона
2.28 Одржавање мерног места, уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
2.28.1 Ревизија мерног места
2.28.2 Ревизија уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
2.28.3 Погонска испитивања мерног места
2.28.4 Погонска испитивања уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
2.28.5 Погонска испитивања заштитних уређаја
2.28.5.1 Погонска испитивања прекострујних релеја
2.28.5.2 Погонска испитивања диференцијалних релеја
2.28.5.3 Погонска испитивања међутрансформатора
2.28.5.4 Погонска испитивања усмерених земљоспојних релеја
2.28.5.5 Погонска испитивања поднапонских и наднапонских релеја
2.28.5.6 Погонска испитивања релеја за стабилизацију
2.28.5.7 Погонска испитивања релеја за термичку заштиту, контактни термометри и термостати
2.28.5.8 Погонска испитивања Buholtz релеја
2.28.5.9 Погонска испитивања релеја дистантне заштите
2.28.5.10 Погонска испитивања релеја подфреквентне заштите
2.28.5.11 Погонска испитивања релеја за сигнализацију земљоспоја у колима једносмерног напона
2.28.5.12 Погонска испитивања аутоматских прекидача, контактора и преклопки
2.28.5.13 Погонска испитивања релеја за контролу искључних кругова прекидача
2.28.5.14 Погонска испитивања ожичавања
2.28.6 Погонска испитивања аутоматика
2.28.6.1 Погонска испитивања аутоматског поновног укључења
2.28.6.2 Погонска испитивања аутоматске регулације напона
2.28.6.3 Погонска испитивања осталих аутоматика везаних за рад трансформатора
2.28.6.4 Погонска испитивања допунске резервне заштите
2.28.7 Погонско испитивање нужног светла
2.28.8 Ремонт мерног места
2.28.9 Ремонт уређаја за показивање мерних величина, заштитиних уређаја и аутоматика
3. МАНИПУЛАЦИЈЕ
3.1. Увод
3.2 Основни принципи манипулација
3.2.1 Припремне радње
3.3 Манипулације расклопним уређајима
3.3.1 Постављање уземљења
3.3.2 Завршне радње
3.4 Заштитне мере
3.4.1 Заштитна средства
3.4.2 Поступање у случају струјног удара
3.4.3 Ризик при одржавању електроенергетске опреме
3.5 Манипулације у случају хаварије
4. ПРИЈЕМНО ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/x kV
4.1 Увод
4.2 Визуелни преглед уграђене опреме у ТС 110/x kV
4.3 Испитивање крупне опреме
4.3.1 Испитивање крупне опреме и заштите уређајем за примарно испитивање релеа
4.3.1.1 Спрезање уређаја
4.3.1.2 Подешавање и мерење струје
4.3.1.3 Мерење времена деловања заштите
4.3.2. Испитивање мерних трансформатора
4.3.2.1 Напонски мерни трансформатори
4.3.2.2 Струјни мерни трансформатори
4.3.2.3Одређивање хомологих крајева мерних трансформатора
4.3.2.4. Испитивање преносног односа СМТ
4.4. Испитивање проводника и кругова помоћних напона
4.4.1. Испитивање веза проводника
4.4.2. Испитивање кругова помоћних напона
4.5 Испитивање и подешавање мерно-заштитиних уређаја у ТС 110/x kV
4.5.1 Типови заштита енергетских трансформатора 110/x kV
4.5.1.1 Buholtz заштита
4.5.1.2 Диференцијална заштита
4.5.1.3 Заштита кућишта (котловска заштита)
4.5.1.4 Заштита од преоптерећења
4.5.1.5 Buholtz заштита регулационог прекидача
4.5.1.6 Прекострујна заштита
4.5.1.7 Хомополарна (земљоспојна) заштита
4.5.1.8 Земљоспојна заштита у неутралној тачки 20 kV
4.5.1.9 Додатна заштита (ДЗ)
4.5.1.9.1 Заштита од несиметричног напајања ЕТ
4.5.1.9.2 Заштита сабирница 20 kV
4.5.1.9.3 Заштита од отказивања прекидача 20 kV (ЗОП)
4.5.1.9.4 Додатна резервна заштита (ДРЗ)
4.6 Испитивање и подешавање мерно-заштитних уређаја
4.7 Испитивање аутоматика у ТС 110/20 кV
4.7.1 Аутоматско поновно укључење прекидача 20 кV
4.7.2 Аутоматско укључење спојке (20 кV) и растерећење ЕТ – АУСРЕТ
4.7.3 Испад прекидача ЕТ на 20 кV код дефинитивног испада прекидача ЕТ на 110 кV
4.7.4 Аутоматско укључење и искључење прекидача хлађења ЕТ
4.7.5 Спољно и унутрашње грејање
4.7.6 Аутоматско укључење нужног светла
4.7.7 Аутоматско поновно укључење прекидача 110 кV
4.7.8 Поновно аутоматско укључење спојке и трансформатора – ПАУСИТ
4.7.9 Асиметрија полова
4.7.10 Аутоматска регулација напона
4.8 Испитивање сигнализације
4.8.1 Звучна сигнализација
4.8.2 Визуелна сигнализација
4.8.3 Светлосна сигнализација
4.8.4 Даљинска збирна сигнализација
5. ТЕРМОВИЗИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА
5.1 Развој термовизије кроз историју
5.2 Основне дефиниције и појмови
5.3 Инфрацрвено зрачење
5.4 Појам емисивности и „црног тела“
5.5 Топлотна проводљивост
5.6 Поље видљивости
5.7 Појам „топлог места“
5.8 Мерење прелазних отпора расклопних уређаја
5.9 Термовизијска камера
5.10 Топла места на расколпној опреми у ТС
5.10.1 Снимак малоуљног прекидача
5.10.2 Снимак SF6 прекидача
5.10.3 Критеријуми за оцену стања опреме
5.11 Примери термовизије елемената постројења

6. ИЗВОЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЗЕМЉЕЊА У ТРАНСФОРМАТОРСКИМ СТАНИЦАМА
6.1 Извођење уземљења у ТС
6.1.1 Основни технички услови за димензионисање и извођење система уземљења ТС
6.1.2 Уземљивачи и земљоводи
6.1.3 Кабел као уземљивач
6.1.4 Уземљење ТС 110/ x kV
6.1.5 Уземљење ТС 35/10 kV и ТС 35/20 kV
6.1.6 Уземљења у кабловским ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV
6.1.7 Уземљењe у ТС 10/0.4 kV и ТС 20/0.4 kV које се прикључују на надземну СН мрежу
6.1.8 Уземљењe приградске слободностојеће ТС
6.1.8.1 Уземљивач заштитиног уземљења
6.1.8.2 Уземљивач радног уземљења
6.1.8.3 Здружено уземљење
6.1.9 Уземљењe стубне ТС
6.2 Одржавање уземљења у ТС
6.2.1 Ревизија уземљења
6.2.1.1 Ревизија приступачних делова земљовода
6.2.1.2 Ревизија приступачних делова уземљивача
6.2.2 Погонска испитивања уземљења
6.2.2.1 Заштитино уземљење у мрежи са компензацијом струје земљоспоја
6.2.3 Рокови испитивања уземљења
6.2.4 Испитивање електроизолационих стајалишта
6.2.5 Мерење отпорности уземљења у ТС 110/x kV
6.2.5.1 Метода мерења
6.2.5.2 Напон додира и напон корака
6.2.6 Ремонт уземљења
6.2.6.2 Ремонт приступачних делова уземљивача
6.2.6.3 Ремонт неприступачних делова уземљивача

7. ОДРЖАВАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА
7.1 Увод
7.2 Идентификација каблова и опрема за идентификацију
7.2.1 Уређај за идентификацију каблова
7.3 Одређивања места квара
7.4 Карактеристичне величине каблова
7.5 Типови квара
7.6 Препознавање квара
7.6.1 Незапаљиви кварови
7.6.2 Краткотрајна трансформација
7.6.3 Метода рефлексије таласа
7.6.4 Ограничења методе рефлексије таласа
7.6.5 Лоцирање квара
7.6.6 Директна метода
7.6.7 Метода поређења
7.6.8 Диференцијална метода
7.6.9 Метода рефлексије таласа од лука
7.7 Методе прелокације квара помоћу транзијентних таласа
7.7.1 Метода напонских осцилација
7.7.2 Струјно-импулсна метода
7.8 Одређивање микролокације квара
7.9. Лоцирање квара на плашту
7.10 Пример лоцирања квара на 20 kV каблу XHE 49
7.10.1 Обезбеђивање места рада
7.10.2 Израда кабловске спојнице
7.10.3 Спољно заптивање и заштита
7.10.4 Провера уфазованости
7.10.5 Пуштање кабла у погон и враћање уклопног стања
7.11 Погонска испитивања кабловских водова
7.12 Ремонт кабловских водова
7.12.1 Ремонт електромомтажног дела кабловских водова
7.12.1.1 Ремонт кабловских водова
7.12.1.2 Ремонт кабловских завршница
7.12.1.3 Ремонт кабловских спојница
7.12.1.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских кутија
7.12.2 Ремонт грађевинског дела кабловских водова
7.12.2.1 Ремонт трасе кабловских водова
7.12.2.2 Ремонт кабловске канализације
7.12.2.3 Ремонт кабловских шахтова
7.12.2.4 Ремонт кабловских прикључних ормана и кабловских прикључних кутија
7.12.2.5 Ремонт деонице или целог кабловског вода

8. ОДРЖАВАЊЕ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА
8.1 Термини и дефиниције
8.2 Технички подаци о мрежи и погонски услови
8.3 Извођење уземљења стубова надземне мреже
8.3.1 Прстенасти уземљивач
8.3.2 Зракасти уземљивач
8.3.3 Земљовод
8.3.4 Критеријуми за димензионисање уземљења стубова СН водова
8.3.4.1 Заштита од повратних прескока
8.3.4.2 Заштита од напона додира
8.3.5 Уземљење стубова нисконапонске мреже
8.3.5.1 Погонско уземљење у нисконапонске мрежи
8.3.6 Уземљење стубова водова 35 kV
8.3.7 Уземљење стубова водова 110 kV
8.3.8 Мерење отпорности уземљења стубова
8.4 Ревизија грађевинског дела надземних водова
8.4.1 Дрвени стубови
8.4.2 Армирано-бетонски стубови
8.4.3 Челично-решеткасти и остали метални стубови
8.4.4 Ревизија кровних и зидних носача и конзола дистрибутивне мреже
8.5 Ревизија електромонтажног дела надземих водова
8.5.1 Ревизија проводника и заштитиних ужади
8.5.2 Водови са самоносећим кабловским снопом
8.5.3 Изолатори и изолаторски ланци
8.5.4 Растављачи на надземним водовима
8.5.5 Траса надземних водова
8.5.6 Уземљење стубова
8.6 Погонска испитивања електроенергетских надземних водова
8.7 Ремонт грађевинског дела електроенергетских надземних водова
8.7.1 Ремонт дрвених стубова
8.7.2 Ремонт армирано-бетонских стубова
8.7.3 Ремонт челично-решеткастих и осталих металних стубова
8.7.4 Ремонт кровних и зидних носача и конзола
8.8 Ремонт електромонтажног дела надземних водова
8.8.1 Ремонт проводника и заштитиних ужади
8.8.2 Ремонт водова са самоносећим кабловским снопом
8.8.3 Ремонт изолатора и изолаторских ланаца
8.8.4 Ремонт растављача на надземним водовима
8.9 Ремонт трасе надземних водова
8.10 Ремонт деоница или целог надземног вода
8.11 Одржавање уземљења дистрибутивне мреже
8.11.1 Ремонт уземљења стубова
8.11.2 Погонска испитивања уземљења
8.11.2.1 Заштитино уземљење у СН мрежи са изолованом нултом тачком
8.11.2.2 Заштитино уземљење у СН мрежи са компензацијом струје земљоспоја
8.11.2.3 Заштитино уземљење у СН мрежи са нултом тачком

9. БЕЗБЕДАН РАД ПРИ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ
9.1 Класификација опасноти од електричне струје и зоне опасности
9.2 Безбедан рад при одржавању електроенергетских објеката
9.2.1 Мере за безбедан рад у близини напона
9.2.2 Мере за безбедан рад под напоном
9.2.3 Мере за безбедан рад у безнапонском стању
9.2.3.1 Основна правила за осигурање места рада
9.2.3.2 Допунске мере заштите на ниском напону
9.2.3.3 Посебни захтеви
9.3 Мере за спречавање повреда од дејства електричне струје индукованог напона
9.4 Заштитна средства за рад у електрoенергетским постројењима
9.5 Безбедан и здрав рад при излагању електромагнетном пољу
9.6 Безбедност на раду у систему управљања квалитетом
10. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
10.1 Техничка регулатива
10.2 Врсте пројеката
10.3 Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
10.3.1 Услови и начин издавања електроенергетске сагласности
10.3.2 Услови за прикључење објеката на електроенергетску мрежу
10.3.2.1 Услови и начин прикључења градилишта привремених објеката и објеката у пробном раду на мрежу
10.4 Електро пројекти
10.5 Документација
10.5.1 Техничка документација
10.5.2 Документација о одржавању
10.5.2.1 Књига одржавања
10.5.2.2 Дневник догађаја на објекту
10.5.2.3 Испитни протоколи и атести
10.5.2.4 Картотеке
10.5.2.5 Записи о одржавању
10.5.2.6 Документација о кваровима
10.5.2.7 Вођење и одлагање документације о одржавању
11. ЛИТЕРАТУРА
12. ПРИЛОЗИ
12.1 Диспечерски радни налог и налог за рад
12.2 Дозвољена струјна оптерећења кабловских водова
12.3 Дозвољена оптерећења дистрибутивних трансформатора
12.4 Дозвољена струјна оптерећења надземних водова
12.5 Сигурносна висина и удаљеност надземних водова у одосу на објекте
12.6 Редукциони фактор и импеданса електричне заштите каблова
12.7 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на СКС-у
12.8 Коефицијент изнетог потенцијала за прву ТС на UPE каблу
12.9 Расклопни блок средњег напона у МБТС
12.10 Расклопни блок ниског напона у МБТС
12.11 Диспозиција опреме СТС ЕВ-5
12.12 Једнополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
12.13 Трополна шема СТС ЕВ-5 тип „индустријска“
12.14 Изглед НН разводне табле СТС
12.15 Ров НН кабловског вода
12.16 Бетонски темељ за травњак
12.17 Упозоравајућа трака
12.18 Траса кабла
12.19 Процедуре и упутства за одржавање електроенергеских објеката у дистрибутивној мрежи Електровојводине
12.20 Мерење импедансе уземљења напона додира и напона корака у ТС 110/x
12.21 Извештај о испитивању дистрибутивног трансформатора


 


********

POSETITE ŠTAND AGM KNJIGE NA SAJMU TEHNIKE

U BEOGRADU

16-19. MAJA 2023.

PROLAZ IZ HALE 2  U HALU 1a


Ponuda knjiga sa popustom iz građevinarstva, arhitekture,

mašinstva, energetike i hortikulture 

*******

PORUČIVANJE KNJIGA NA EMAIL:

agmknjiga@gmail.com

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554, +381638470725

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. SolidCam 2021- Automatsko programiranje CNC glodalica
    Slaviša Ivanović


2. SolidCam 2021 -Automatsko programiranje CNC strugovima i kombinovanim glodalicama-strugovima
    Slaviša Ivanović

3. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

4. Kuće veka
     Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. Tehničko crtanje sa nac.geomet. i komp.grafikom
     Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik riboloba ES i SE
     Branko Vukičević

Knjige iz uvoza

Kondicioniranje vode

kondicioniranje vodeautor: Ivan Gulić

godina: 2003,
strana: 264,
povez: tvrd,
format: B-5
Cena: 5184.00 rsd


Autor je u pripremi pisanju ove knjige pristupio s gledišta sanitarnog inženjera s određenim iskustvom u pripremi studija idejnih i glavnih projekata i rukovođenja izgradnje objekata i sistema za kondicioniranje vode. Knjiga je namenjena studentima i stručnjacima srodnih struka kojima se upućuje poziv da održavanje vode bude imperativ.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net