Izdanja AGM Knjige

Veštačenje požara i eksplozija

Veštačenje požara i eksplozijaAutor: Martin Djovčoš
Izdavač: AGM knjiga
Godina: 2015.
Br. strana: 148
Fotografije: crno bele


Cena:  1210,00 // 10 eur

Rukopis po strukturi čine dva dela – prvi, koji je teorijske prirode u kome su date osnovne smernice koje se odnose na tragove koji nastaju na materijalima, instalacijama i delovima objekta posle delovanja požara, i drugi deo, po obimu veći, u kome su navedeni primeri iz prakse. Teorijski deo, iako sveden na minimum, daje odličnu polaznu osnovu za pravilno sagledavanje tragova, ili da parafraziram autora: „na zgarištu svi gledaju, ali malo ko vidi posledice požara – tragove koji mogu da ukažu na pravi uzrok“. Naravno da je nemoguće navesti sve moguće tipove spoljašnjih i unutrašnjih tragova koje za sobom ostavlja požar na objektu i van njega, ali je opis najznačajnijih (i najčešćih) tipova tragova sa aspekta veštačenja dat u rukopisu.

Opširnije...
Normativ za elektro radove u građevinarstvu El. pošta

Normativ za elektro radove u građevinarstvuAutor: DRAGAN K. STAŠIĆ, dipl.el.inž.
Izdavač: Autor/Samak
Godina: 2005.
Br.strana: 300
Povez: tvrdi
Format: A-4
Fotografije: crno bele
Cena: 26400,00 rsd

Bila je velika potreba da se izradi jedan ovakav Normativ, kojim se umanjuju razlike kod vrednovanja ove vrste radova između različitih izvođača ovih radova. To omogućava i projektantima i naručiocima radova i izvođačima radova da dobiju realniju vrednost ovih radova.


Izrada ovog Normativa je vrlo složena, jer su elektro radovi u građevinarstvu dosta raznovrsni i često prate, ili su tehnološki vezani za druge vrste radova na građevinskom objektu. Ta složenost je i u tome što na potrebno jedinično vreme za izradu neke pozicije utiču i količine radova, mesto gde se radovi izvode, zbir kvalifikacione strukture radne ekipe, potreban alat i pribor, vremenske prilike i ostalo.

Normativ ima i jednu praktičnu stranu. Jasno i precizno u opisima radova, načinu obračuna i napomenama, umanjuje mogućnost različitog tumačenja pozicija. Na taj način u istoj meri pomaže svim učesnicima, od projektovanja, ugovaranja i izrade, do obračuna ovih radova.

Zbog toga Normativ, uz određena prilagođavanja, može da se koristi i kao prvi korak prema sveobuhvatnom ispunjavanju STANDARDA ISO - 9000, za ona preduzeća koja se bave ovom vrstom delatnosti.

UVODNI DEO
A UPUTSTVA I ODREDBE ZA PRIMENU NORMATIVA 05
B INTERNI OBRAČUN RADNIKA KROZ UČINAK IZ RADNOG NALOGA028
C INTERNI OBRAČUN RADNIKA PO POJEDINAČNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU033
NORMATIVNI DEO


 1. KOPAČKI GRAĐEVINSKI I PRATEĆI RADOVI 1
 2. POLAGANJE PVC I ČELIČNIH CEVI 18
 3. KABLOVSKI REGALI, KONZOLE I OSTALI PRIBOR 37
 4. TIPSKI RAZVOD ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE U STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA 5. TIPSKI ELEKTRIČNI RAZVOD ZA VELIKE STRUJE U INDUSTRIJI
 5. RAZVODNE TABLE I ORMANI JAKE I SLABE STRUJE I PRATEĆA OPREMA
 6. UGRADNJA ENERGETSKIH KABLOVA I PRATEĆI RADOVI
 7. UGRADNJA KABLOVA SLABE STRUJE I PRATEĆI RADOVI
 8. IZRADA KABLOV. ZAVRŠNICA, GLAVA I SPOJNICA ZA ENER. KABLOVE ZA NA. DO 1 kV, 10 kV, 20 kV
 9. IZRADA KABL. GLAVA I NASTAV.( PRAVIH,RAČVASTIH I ZAVRŠNIH ) ZA KABLOVE SLABE STRUJE
 10. POVEZIVANJE ELEKTRIČNIH PRIJEMNIKA JAKE I SLABE STRUJE I OSTALOG PRIBORA
 11. ELEKTRIČNE SVETILJKE I PRIBOR 187
 12. IZRADA UZEMLJENJA I GROMOBRANA I PRATEĆI RADOVI
 13. TRAFO STANICE DO 20 / 0,38 kV U OBJEKTU 219
 14. DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 3x380/220 V U OBJEKTU 234
 15. PRATEĆI BRAVARSKI RADOVI 240
 16. INŽENJERING POSLOVI ZA OPREMU JAKE STRUJE 254
 17. INŽENJERING POSLOVI ZA OPREMU SLABE STRUJE 262
 18. ELEKTRIČNA MERENJA I IZDAVANJE ATESTA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
 19. REVIZIJE I ODRŽAVANJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA
 20. PREDLOZI TIPSKIH UGOVORA

ODREĐIVANJE VISINE NADOKNADE ZA STRUČNI NADZOR KOD IZVOĐENJA ELEKTRO RADOVA U GREĐEVINARSTVU
ODREĐIVANJE VISINE NADOKNADE ZA OSTALE PROFESIONALNE RADOVE ODGOVORNIH IZVOĐAČA I ODGOVORNIH PROJEKTANATA KOD IZVOĐENJA ELEKTRO RADOVA U GRAĐEVINARSTVU
PRATEĆI PODACI 318
TP PRATEĆI TEHNIČKI PODACI I OSTALI PRILOZI 336
KL SPISAK KORIŠĆENE LITERATURE
SG SAGLASNOST O ZAJEDNIČKOM KORIŠĆENJU NORMATIVA

A. UPUTSTVA I ODREDBE ZA PRIMENU NORMATIVA
A.I. NORMATIV RADOVA PREDSTAVLJA PROSEČAN POTREBAN UTROŠAK RADNOG VREMENA ( BODOVA ) ZA IZRADU JEDINICE MERE NEKE POZICIJE.

Isti je urađen posle višegodišnjeg praćenja utrošenog radnog vremena (bodova) pri izvođenju radova i to:

 1. Pod normalnim uslovima rada radnika sa prosečnim radnim sposobnostima i u normalnim klimatskim uslovima
 2. Kod dobro organizovanih radnih mesta
 3. Kod racionalnog korišćenja znanja, iskustva, materijala, alata i mašina
 4. Kod prosečne produktivnosti rada
 5. Kod ostvarenog dobrog kvaliteta rada prema tehničkim propisima i pravilima struke

OBRAČUN radova vrši se prema prosečnoj vrednosti norma časa ( bodova ) za sve pozicije bez obzira na njihovu složenost i potrebnu kvalifikacionu strukturu izvršioca. Zato svaka pozicija iz NORMATIVA sadrži zbir potrebne kvalifikacione strukture, što ima za posledicu vrednost same pozicije. Zbog toga se prividno može steći utisak da postoji nesklad između potrebnog vremena ( bodova ) kod pojedinih pozicija.

A.II.  NORMATIV RADOVA URAĐEN JE DVOJAKO I TO :

 1. Sa potrebnim jediničnim vremenom izraženim u ČASOVIMA, za izradu osnovnih i dopunskih ponuda, tj. za obračun sa investitorom
 2. Sa potrebnim jediničnim brojem BODOVA, za interni obračun ličnog dohotka neposrednih izvršioca kroz učinak iz radnog naloga
 

Posetite štand

AGM KNJIGE

na SAJMU KNJIGA u Beogradu

20-27.10.2019.

HALA 2 - štand 2207 i

HALA 4, štand 4021

POZIVNICA ZA SAJAM KNJIGA

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Kатаlоg izdanja (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. Tolerancije naleganja i stezni spojevi
- Spasoje Drapić

2. Nemačko srpski rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

3. Srpsko nemači rečnik poljoprivrede, ekologije, šumarstva, lova, ribolova
- Dušan Mihajlov

4. Kuće veka
- Milenko Pajević

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
- Vladimir Novaković

6. Prozori
- Andreja Marić

Knjige iz uvoza

Osnove geologije i petrografije

Osnove geologije i petrografijeAutori: Slobodan Šestanović

Godina: 2001
Br.strana: 235
Povez: mek
Format: B-5
Cena: 1650.00 rsd 


Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net