Izdanja AGM Knjige

Elementi mašinskih konstrukcija sa rešenim primerima

autor: Spasoje Drapić

godina: 2007.
broj strana: 594
povez: tvrd,
format: B-5

cena: u stampi

Autor je ovom knjigom dao na jednom mestu temeljna znanja i najnovija dostignuća iz oblasti elemenata mašinskih sistema i pomoć korisnicima knjige pri rešavanju praktičnih zadataka u procesu projektovanja i konstruisanja. Materija u knjizi usklađena je sa savremenim pristupima u vodećoj našoj i široj literaturi iz ove oblasti i standardima ISO-DIN, a i onim standardima JUS, koji su u celini u saglasnosti sa ISO standardima.

Opširnije...
3D matematički modeli kretanja podzemnih voda i transporta zagađenja u hidrogeologiji NA POPUSTU 2200,00 El. pošta

3D matematički modeli kretanja podzemnih voda i transporta zagađenja u hidrogeologijiAutor: Dr Dragan Kaludjerović
IZDAVAČ: AGM KNJIGA
Godina: 2009
Br.strana: 190
Povez: mek, fotografije u boji
Format: A-4
Cena: 3300,00 RSD / 28,70 EUR    / na popustu 2200,00

Ovom knjigom popuniće se veoma važan, a u ovo vreme, krajnje oskudan prostor, u naučnoj i stručnoj literaturi Srbije i okolnih zemalja, vezanoj za kvantitativni tretman podzemnih voda. Praktično, na ovaj način dobijamo prvu knjigu koja kod nas celovitije tretira simulaciju strujanja i transporta zagađenja kroz izdan i njenu vadoznu zonu primenom 3D modeliranja. Nažalost, tendencije pogoršanja kvaliteta izvorišta podzemnih voda su sve izraženije i matematički modeli simulacije transporta zagađenja su najpouzdaniji metod prognoze i kontrole – remedijacije zagađenja.

CD sadrži  verziju programa Visual MODFLOW koji je potpuno aktivan mesec dana od instalacije. Sve opcije su dostupne a postoji i tutorijal za korisćenje programa. Program je napravljen u Schlumberger Water Services kompaniji. Svi modeli u knjizi radjeni su sa ovim programom.
Povoljna je okolnost da se autor ove knjige više godina intenzivno bavio problematikom 2D i 3D modeliranja, uključujući jednogodišnji boravak u svetski poznatoj kompaniji Waterloo Hydrogeologic Inc., koji mu je bio od velike koristi. Vremenom, on uspeva da savlada sve kompleksnije procese advekcije, disperzije, adsorpcije i biodegradacije i sa uspehom ih razreši na više konkretnih primera iz Srbije i okruženja.
Kao poznavalac kompjuterske tehnike i modernih načina modeliranja, autor vrlo umešno uklapa najprimenjivije programske pakete, korišžene u svetu za 3D simulaciju kretanja podzemnih voda i migraciju zagađivača, u odgovarajuže primere koje je rešavao u praksi. Takvi primeri su, između ostalih, izvorišta Vrbas i Trnovče-Miloševac, prvi put rešavani u Srbiji takvim pristupom. Posebno treba istaži vrlo korisne prateže komentare autora o prednostima i manama ovog ili onog programskog paketa,  odnosno modela. Slična ocena se može dati za primer simulacije prirodne biodegradacije i remedijacije ksilena u Makiškoj izdani, veoma važnoj za vodosnabdevanje Beograda.
Izuzetno veliki broj podataka literature, zabeležen uobičajenim načinom, veliki broj šema, grafičkih prikaza, registovanih uobičajenim signaturama, elementi su, koji nam omogućuju da konstatujemo, da je knjiga uradjena načinom, koji se koristi kod objavljivanja univerzitetskih publikacija. Posebna odlika knjige je njena izuzetna preglednost. Svi navedeni stavovi su veoma jasno prikazani.
Ovom knjigom obogaćuje se naša literatura u ovoj oblasti hidrogeologije i kao takva pobudiće interesovanje u našoj naučnoj i stručnoj javnosti, posebno u krugovima koji se bave kvantitativnim tretiranjem podzemne vode, naročito za naše mlade kadrove-buduće specijaliste u oblasti trodimenzionalnog modeliranja.

Iz sadržaja:

1 Uvod
2 Savremeni programski paketi koji se koriste za 3D simulaciju kretanja podzemnih voda i transporta  zagađenja sa teoretskim osnovama
     2.1 3D Simulacija kretanja podzemne vode – program Modflow    
     2.2 3D Hidrodinamička analiza praćenja čestice – program Modpath    
              Jedan primer primene metode praćenja čestice
     2.3 Matematičko modeliranje metodom analitičkih elemenata – program WinFlow    
     2.4 3D Simulacija transporta zagađenja – program  MT3DMS    
3 Hidrodinamička analiza budućeg izvorišta za vodosnabdevanje grada Vrbasa i određivanje zone sanitarne zaštite
     3.1 Sadašnji uslovi vodosnabdevanja grada Vrbas    
     3.2 Prostor istraživanja i kratak osvrt na korišćenu dokumentaciju    
     3.3 Geološke i hidrogeološke podloge za izradu modela    
     3.4 Hidrogeološki model područja istraživanja    
     3.5 Preliminarna hidrodinamička analiza prve izdani metodom analitičkih elemenata – program WinFlow
     3.6 3D hidrodinamička simualcija kretanja podzemne vode – programi Modflow i Modpath    
4 Projektovanje izvorišta velikog kapaciteta (1000 l/s) uz pomoć 3D matematičkog modela strujanja podzemne vode i simulacija advektivnog transporta  – Projekat “Spas na Dojransko Esero”    
     4.1 Uvod    
     4.2 Osnovne postavke 3D hidrodinamičkog modela kao podloge za projektovanje izvorišta    
     4.3 Konceptualni model hidrogeološkog sistema Gavato    
     4.4 Geološki model hidrogeološkog sistema Gavato    
     4.5 3D Numerički model strujanja podzemne vode    
     4.6 Rezultat numeričke simulacije – Jul 2001. godine    
     4.7 Rezultati numeričke simulacije -  Maj 2002. godine    
     4.8 Prognoza rada bunarskog sistema Gavato    
     4.9 Određivanje 3D zone sanitarne zaštite    
     4.10 Komentar    
5 Određivanje 3D zone sanitarne zaštite za izvorište “Grmić” u Bijeljini kapaciteta 520 l/s    
     5.1 Uvod    Error: Reference source not found
     5.2 3D Geološki model Semberijske izdani    
     5.3 3D Hidrodinamički model Semberske izdani    
     5.4 3D Zona sanitarne zaštite za kapacitet izvorišta “Grmić” od 570 l/s (približno sadašnjem stanju) i kanalom Drina - Dašnica kao novim graničnim uslovima    
     5.5 Zaključak    
6 Prikaz izrade matematičkog modela na potezu Trnovče – Miloševac - Lozovik u cilju određivanja eksploatacionog kapaciteta izvorišta i zone sanitarne zaštite za potrebe vodosnabdevanja Velike Plane
     6.1 Uvod    
     6.2 Hidrogeologija aluviona reke Velike Morave na istražnom području    
     6.3 Režim aluvijalne izdani    
     6.4 Matematički model aluviona reke Velike Morave na potezu sela Veliko Orašje-Trnovče – Miloševac
     6.5 Prognoza eksploatacionih kapaciteta izvorišta Miloševac    
     6.6 Određivanje zone sanitarne zaštite projektovanog izvorišta    
     6.7 Zaključak    
7 Uticaj karakteristika vadozne zone na transport zagađenja sa posebnim osvrtom na promenu geohemijskih karakteristika usled zagađenja sa deponija otpada    
     7.1 Uvod    
     7.2 Jednačine kretanja podzemne vode i transporta zagađenja kroz vadoznu zonu    
     7.3 Uporedni prikaz simulacije transporta zagađenja na profilima različitih karakteristika    
     7.4 Osvrt na promenu geohemijskih karakteristika podzemne vode usled zagađenja sa deponija otpada    
     7.5 Zaključak    
8 Izrada nestacionarnog numeričkog modela izdani formirane u rečnoj dolini reke Ezousa (Republika Kipar) sa ciljem dobijanja podloge za ispitivanje veštačkog prihranjivanja izdani    
     8.1 Uvod    
     8.2 Konceptualni i numerički model izdani formiranoj u dolini reke Ezousas    
     8.3 Zaključak    
9 Kvantifikacija uticaja Velikog Kanala kod grada Vrbasa zagađenog otpadnim vodama na kvalitet voda prve izdani    
     9.1 Uvod    
     9.2 Opšti podaci    
     9.3 Hidrogeološke karakteristike terena    
     9.4 Modelska simulacija transporta zagađenja    
     9.5 Početni i granični uslovi modela    
     9.6 Prikaz i analiza rezultata simulacije transporta zagađenja    
10 Simulacija transporta nitrata kroz zasićenu i nezasićenu sredinu na primeru izvorišta za vodosnabdevanje gradova Velike Plane i Smederevske Palanke    
     10.1 Uvod    
     10.2 Lokacija izvora zagađenja    
     10.3 Hidrogeološke karakteristike terena    
     10.4 Metodološki pristup    
     10.5 Modelska simulacija transporta    
     10.6 Simulacija u nezasićenoj zoni    
     10.7 Simulacija u zasićenoj zoni    
     10.8 Prikaz rezultata simulacije transporta zagađenja    
11 Numerički eksperiment u cilju smanjene neodređenosti 3D modela transporta zagađenja u podzemnim vodama    
12 Prikaz primene 3D simulacije transporta zagađenja u cilju određivanja metode remedijacije TCE (trihloretena) rastvorenog u podzemnoj vodi
13 Prikaz pristupa određivanja trajanja pump-and treat sistema za revitalizaciju visoko rastvorljivog DNAPL-a iz veštačke izdani formirane ispod HIP Petrohemije
14 Simulacija prirodne biodegradacije i remedijacije ksilena u Makiškoj izdani

 


********

POSETITE ŠTAND AGM KNJIGE NA SAJMU

TEHNIKE U BEOGRADU

od 21-24. MAJA 2024.

PROLAZ IZ HALE 2 u HALU 1a (kod pošte)


Ponuda knjiga sa popustom iz mašinstva, energetike,

građevinarstva, arhitekture,

leksikografije

NOVE KNJIGE U PONUDI

*******

PORUČIVANJE KNJIGA NA EMAIL:

agmknjiga@gmail.com

ili pozvati telefonom

+381658470725, +381112618554, +381638470725

U ponudi su sva izdanja Saobraćajnog fakulteta Beograd za Srbiju i inostranstvo

Katalog Saobraćajni fakultet (PDF)
Novi naslovi u pripremi

1. SolidCam 2021- Automatsko programiranje CNC glodalica
    Slaviša Ivanović


2. Zone opasnosti  (požar)
    Radovan Jovanov

3. Pneumatika 
    Slaviša Ivanović

4. Geodetske mreže
    Gligorije Perović

5. Planiranje i kontrola investicija u preduzeću
    Vladimir Novaković

6.  Tolerancije naleganja i stezni spojevi
     Spasoje Drapić

7. KAMEN -Tehnologija obrade, alati i mašine
    Slaviša Ivanović

8. Mali leksikon psihološko-psihijat.i pravnih pojm.
    Stevan P. Petrović

9. Tehnologija obrade drveta, alati i mašine za obradu
    Slaviša Ivanović

10. Rečnik ribolova ES i SE
     Branko Vukičević

11. Digitalni sistemi upravljanja procesima -Miša Stambolić

      

Knjige iz uvoza

Tehnologija drveta

Tehnologija drvetaAutori: Davorin Lončarić

Godina: 2007
Br.strana: 189
Povez: tvrd
Format: B-5
Cena: 4400  na popustu 2640.00 rsd


U knjizi su obrađene osobine drveta u obimu interesantnom za savremene drvene konstrukcije. Naglašene su dobre i lođše osobine drveta sa aspekta građe drveta fizičkih i hemijskih i mehaničkih osobina. Kao podloga za obradu izložene materije pored dosadašnjih naučnih saznanja i važećih domaćih standarda, korišćeni su i nteranacionalni i evropski standardi, posebno novi evropski standard Evrokod 5.

Opširnije...
Developed by: Pixelised.net
Copyright © 2008 - 2010 AGM knjiga d.o.o. Designed by: Pixelised.net